Modern Edebiyat

Türkçe Divan

Edebiyat

Edebiyatın dış çevresi

Edebiyat yapıtının niteliğini üreticisi kadar alıcısı da belirler. Yazının bilinmediği ya da yaygınlaşmadığı toplumlarda, edebiyat üreticisi ile tüketicisi arasında kesin bir ayrım yoktu; kuşaktan kuşağa aktanlan sözlü edebiyatın oluşturulmasına bütün top...

Kenan Akyüz

Kenan Akyüz Türk edebiyat tarihçisi ve yazarı (Yanya 1911). Kabataş Lisesi`ni, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren (1934) Kenan Akyüz, Kars, Sivas, Yozgat liselerinde edebiyat öğretmenliği yapıp (1934-1944), Ankara TDC Fakültes...

Edebiyat teorisi

Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiyat analiz yöntemlerinin sistematik çalışmasıdır.

Türk Edebiyatı

çek edebiyatı

Baki Ayhan T.

Baki Asiltürk

Irak Türk Edebiyatı

Iraklı Türkler tarafından bu ülkede oluşturulan edebiyata verilen isimdir.== Tarihçe ==Türk edebiyatının Nesimi, Fuzuli gibi büyük isimleri, bugün Irak toprakları içinde bulunan eski Türk kentlerinde yetişmiştir. Türkmenlerin, Irak'ta meydana getirdikleri...