Modern Evrimsel Sentez

Kısaca: Modern Evrimsel Sentez (Kısaca Modern Sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim kuramının adıdır.Modern sentezin ana katkısı kalıtımın ve dolayısıyla evrimin temel birimi olan genler üzerine yeni edinilen bigilerle evrimin mekanizması, yani doğal seçilim arasındaki bağlantıyı kurmuş olmasıdır. ...devamı ☟

Modern Evrimsel Sentez
Modern Evrimsel Sentez

Modern Evrimsel Sentez (Kısaca Modern Sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim kuramının adıdır.

Modern sentezin ana katkısı kalıtımın ve dolayısıyla evrimin temel birimi olan genler üzerine yeni edinilen bigilerle evrimin mekanizması, yani doğal seçilim arasındaki bağlantıyı kurmuş olmasıdır.

Modern sentezin dayandığı genel bulgular 1930 ve 40'larda ortaya çıkan ve bugün kısmen DNA kopyalanması sırasındaki hatalarla oluştuğu bilinen mutasyon ve rekombinasyondur. Bunların dışında modern sentez, gen havuzunun genetik kayma ve gen akımı gibi mekanizmalarla değişime uğradığını ortaya koymuştur. Modern senteze göre, popülasyonlar çevresel nedenlerle (örneğin coğrafi engeller) birbirinden ayrıldığında türleşme meydana gelir.

Ayrıca BakınızKaynakça

  • Wright, S. 1931. "Evolution in Mendelian populations". Genetics 16: 97-159.
  • Fisher, R. A. The Genetical Theory of Natural Selection, Clarendon Press, 1930 ISBN 0-1985-0440-3
  • Huxley, J. S. Evolution: The Modern Synthesis, Allen and Unwin, 1942 ISBN 0-0284-6800-7

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Modern Evrimsel Sentez
1 yıl önce

Modern evrimsel sentez (kısaca modern sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler...

Modern evrimsel sentez, Biyolojik Evrim, Doğal seçilim, Evrim Kuramı, Gen, Gen havuzu, Gregor Mendel, Moleküler biyoloji, Mutasyon, Rekombinasyon, Genetik kayma
Evrimsel biyoloji
1 yıl önce

anlamda evrimsel biyolojinin oldukça aktif bir alt disiplinidir. Gelişim biyolojisi, başlangıçta modern evrimsel sentezden ayrı tutulduktan sonra evrimsel gelişim...

Evrimsel biyoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi, Ekoloji
Modern
1 yıl önce

Çağdaş Sanat Müzesi Museum of Modern Art, New York Çağdaş Sanat Müzesi Modern evrimsel sentez, Yeni-Darwincilik akımı Modern Zamanlar, 1936 yapımı, yönetmenliğini...

Sentez (anlam ayrımı)
4 yıl önce

(TDK sözlüğü) Sentez (kitap), Yusuf Mirdoğan'ın reenkarnasyonla ilgili 1974 tarihli kitabı (Tekin Yayınevi, İstanbul). Modern evrimsel sentez, Darwin'in...

Evrimsel psikoloji
1 yıl önce

Evrimsel psikoloji (EP), bellek, algı, dil gibi psikolojik özellikleri modern evrimsel bir bakış açısıyla inceleyen bilim dalıdır. Evrimsel psikoloji...

Evrimsel fizyoloji
4 yıl önce

Evrimsel fizyoloji, fizyoloji ile evrimsel biyoloji arasında disiplinlerarası bir alt disiplindir. Temel konusu, canlı fizyolojisinin geçirdiği evrimdir...

Evrimsel nörobilim
4 yıl önce

Evrimsel nörobilim, sinir sisteminin yapısal ve işlevsel olarak evrimi ile doğal tarihini anlamaya yönelik çalışmaların yapıldığı disiplinlerarası bir...

Evrimin kanıtları
4 yıl önce

değiştiğini açıklayan ve bilimsel bir kuram olan modern evrimsel sentezi desteklemektedir. Evrimsel biyologlar, test edilebilir varsayımlarda bulunup...