Modern Fizik

Kısaca: Modern fizik, klasik fizik ile tanımlanamayan olayları açıklamak üzere ortaya atılmış teorilerin tümüdür. Einstein'ın özel görelilik kuramından, Max Planck'ın kara cisim ışıması kuramına; Schrödinger'in kedisinden, kuark ve bozonlara kadar herşey modern fizik adı altında buluşur. ...devamı ☟

Modern fizik, klasik fizik ile tanımlanamayan olayları açıklamak üzere ortaya atılmış teorilerin tümüdür. Einstein'ın özel görelilik kuramından, Max Planck'ın kara cisim ışıması kuramına; Schrödinger'in kedisi, kuark ve bozonlara kadar herşey modern fizik adı altında buluşur. Modern fizik, günlük yaşamımızda haşır neşir olduğumuz cisimlerin gözle görülemeyecek kadar küçük parçalarıyla (atomik boyutlarla/ 10−9m civarı) ya da günlük hızların binlerce kat fazlasıyla (ışık hızına yakın hızlarla/ 108m/s civarı) uğraşır. Modern Fizik ve Klasik Fizik “Modern fizik” terimi, ortalama 1890'lardan beri ortaya atılan kuramları çatısı altında toplayan “güncel” fizik gibi algılansa da klasik fiziğin geçmişte bırakılması düşünülemez. Modern fizik, klasik fiziğin eksikliklerini gidermeye çalışan ancak ve ancak onunla bütün halinde ilerleyen aşamadır. İleride, modern fiziğin de ötesinde sayılacak yeni bir bilimsel sıçrama ile modern ve klasik fiziğin gideremediği eksiklikler giderilerek yeni bir aşama kaydedilebilir. Öyleyse modern fizik ile ne gibi yenilikler getirilmiş, hangi eksiklikler giderilmiştir? Klasik fizik veya Newton fiziği, yerçekimi kuvveti ile gezegenlerin Güneş çevresinde dönüşünün nedenini yahut elmanın yere düşüşünü izah edebildi. Ne var ki Newton, Hidrojen atomunun keşfine yetişebilseydi bile ortaya koyduğu "yerçekimi kuvveti" kuramı ile hidrojen atomundaki elektronun enerjisinin neden belli seviyelerde olması gerektiğini açıklayamayacaktı. Çünkü, Newton'a göre maddenin hızı, yüksekliği ve kütlesi değiştirildiğinde madde, istenilen enerjiye sahip olabiliyordu. Halbuki hidrojen çekirdiğinin çevresinde dönen elektron uyarılmadığında enerjisi -13.6 eV, uyarıldığında -3.40 eV ve bir kez daha uyarıldığında -1.51 eV oluyordu. Görelilik (relativite), açısından bakıldığında ise Galilei'nin görelilik ilkesi dikkate alındığında, nesneler biribirlerine kafa kafaya yaklaştıklarında hızları toplanmalıydı ki birinin diğerini hangi hızda gözlemlediği hesaplanabilsin. Tabii ki bu klasik görelilik kuramı günlük hızlarla hareket eden nesneler için geçerliliğini sürdürüyor. Ancak, ışık hızına yakın iki cismin aynı doğru üzerindeki vektörel hızlarını topladığınızda (vektörel düşündüğümüzde aslında çıkarıyoruz) ışık hızını çok çok aşacaktır ki bu Einstein'ın özel görelilik kuramının tamamen reddettiği bir şeydir. Modern fiziğin ana konuları Ayrıca bakınız * Fiziğin tarihçesi * Klasik fizik * Kuantum mekaniği * Görelilik kuramı * Kuantum alan kuramı * * http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_physics

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Klasik fizik
6 ay önce

Klasik fizik tamamlanmış veya uygulanabilir olan fiziğin, eski tarihlerde düşünülmüş modern teorilerle ilgilenir. Şu an kabul edilmiş bir teori modern sayılıyorsa...

Fizik
6 ay önce

kelimesi kullanılıyordu. Fizik en eski akademik disiplinlerden biridir. 16. yüzyıldan bu yana kendi sınırlarını çizmiş modern bir bilim olmasına karşın...

Fizik, Akustik, Antimadde, Astrofizik, Astronomi, Açısal momentum, Basınç, Bilimsel yöntem, Biyofizik, Biyoloji, Bozon
Modern Çağ Öncesi Fizik
3 yıl önce

tanınan J. D. Bernal'ın Modern Çağ Öncesi Fizik ya da özgün adıyla The Extension of Man (1972) kitabı "başlangıç"tan klasik fiziğin sona erdiği 19. yüzyıl...

Fizik Tarihi
6 ay önce

alt bilim dalları ortaya çıkmıştır. Fiziği günümüzde klasik fizik ve modern fizik diye ikiye ayırmak mümkün. Fizik terimi antik Yunancadan gelmiştir ve...

Fizik felsefesi
5 ay önce

Fizik felsefesi, modern fiziğin temelinde yatan felsefi soruların, madde ve enerjinin etkileşimini inceleyen felsefe dalıdır. Başlıca soruları, uzam,...

Nükleer fizik
6 ay önce

Nükleer fizik veya çekirdek fiziği, atom çekirdeklerinin etkileşimlerini ve parçalarını inceleyen bir fizik alanıdır. Nükleer enerji üretimi ve nükleer...

Femtometre, Kuantum Fiziği, Atom Çekirdeği, Çekirdek, Elektron, Nötron, Proton, Füzyon, Nükleer enerji, Nükleer Santral, Atom, Periyodik tablo
Teorik fizik
5 ay önce

gerçekselleştiren ve tahmin yürüten fizik dalıdır. Bu deneysel fiziğin zıttır ki deneysel fizik araçlarla bu olayları soruşturur. Teorik fizik doğada gerçekleşen olaylar...

Fizik, Antimadde, Askeri, Astronomi, Açısal momentum, Ağaç işleri endüstri mühendisliği, Basınç, Beyaz eşya, Bilgi, Bilgisayar mühendisliği, Bilimsel yöntem
Fizik Mühendisliği
5 ay önce

Fizik mühendisliğinin konusu, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi...

Fizik mühendisliği, Fizik mühendisliği