Modern Osmanlı Askerî Birimleri

400px|thumb|right|Dömeke Harbi, 1897

Osmanlı kara Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, Balkan Savaşları yenilgisinin hemen sonrasında başlanarak, I. Dünya Savaşı öncesinde tamamlanmıştır. Bu teşkilatlanmaya göre Kara Kuvvetleri, Harbiye Nezaretine bağlı dört ordu müfettişliği halinde, biri bağımsız 13 kolordu ve bunlara bağlı 38 piyade tümeni (ikisi bağımsız) ve dört süvari tümeninden oluşmaktaydı. Ayrıca Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile; Çatalca, Edirne, Erzurum, İzmir Müstahkem Mevkileri de Kara Kuvvetleri Teşkilatında yerlerini koruyorlardı.

Çanakkale Cephesini ilgilendiren Birinci Ordu karargahıyla İstanbul`daydı ve 4 Kolordudan oluşmaktaydı. Yalnız 4. Kolordu 3-4 Kasım 1914`te İzmir`e nakledilmiştir.Rütbeler

 • Müşir (mareşal)
 • Ferik (korgeneneral)
 • Mirliva (tümgeneral)
 • Miralay (albay)
 • Kaymakam (yarbay)
 • Binbaşı
 • Kolağası (kıdemli yüzbaşı)
 • Yüzbaşı
 • Mülazımı evvel (üsteğmen)
 • Mülazımı sani (teğmen)
 • Nefer (er)


Harp Okulu`ndan mezun olunca mülazım-ı sani (teğmen), Harp Akademisi`nde birinci sınıfa geçince mülazım-ı evvel, Harp Akademisi`ni bitirince erkanıharp (kurmay) yüzbaşı rütbeleri alınıyordu.Harp Akademisi`ne sadece Harp Okulu`nu iyi dereceyle bitirenler alınırdı.Osmanlı Askeri Birimleri tarih-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar