Modern Sanat

Kısaca: Genellikle 1880'lerin İzlenimcilerinden (Empresyonistlerden) 1960-70'lere kadar devam ettiği kabul edilen sanat dönemi. ...devamı ☟

Modern sanat
Modern Sanat

Genellikle 1880'lerin İzlenimcilerinden (Empresyonistlerden) 1960-70'lere kadar devam ettiği kabul edilen sanat dönemi.

Sanatta modernizmin temelleri, ressamların dünyayı gördükleri gibi temsil etmeyi bırakmalarıyla atılmıştır. Temsil, temel sorun haline gelmiş; sanat kendi kendisini konu haline getirmeye başlamıştır. Sanat eleştirmeni Clement Greenberg de 1960'ta yazdığı "Modernist resim" adlı makalesinde modernizmin özünün, disiplinlerin kendilerine has yöntemlerini, disiplinin kendisini eleştirmek için kullanmak olduğunu; bundaki amacın da o disiplini geliştirmek ve önemini artırmak olduğunu söyler. Örneğin ilk Modernist filozof olarak kabul edilen Immanuel Kant, felsefeyi daha fazla bilgi edinmek için değil, bilginin nasıl mümkün olduğunu sorgulamak için kullanmıştır. Greenberg'e göre, Kant'ın sanattaki karşılığı, ilk Modernist ressam, Manet'dir. Manet ve empresyonistler, üzerine resim yaptıkları yüzeyde boya, tuval vb. malzemelerin özelliklerini ve geçtikleri süreçleri saklamamış, aksine öne çıkarmışlar; sonrasında Cezanne eserlerini tuvalin dikdörtgen şeklini gözönüne alarak tasarlamıştır. Böylece doğadaki görüntülerin taklidi yavaş yavaş bırakılmış, temsil ikinci plana atılmıştır. Modern resimde bu şekilde gelinen en son nokta, bir heykel akımı olarak başlayan Minimalizmin etkisiyle yapılan, insan elinin izlerini tümden kaldırarak dümdüz tek renge boyanan, böylelikle içerikten arındırılmaları amaçlanan tuvallerdir.

Modern sanat akımları

Modern sanat, özellikle geç dönemlerinde keskin çizgilere sahip olmamasına rağmen, çağdaş sanatla karşılaştırıldığında akımlara göre incelenmeye daha uygundur:

188018901900191019201930 - II.Dünya Savaşı1945

*Aksiyon resmi ('Action Painting')
*Renk alanı resmi ('Color Field Painting')


19501960

*Sert kenar resmi ('Hard-Edge Painting')

Kaynaklar

  • Danto, Arthur C. (1997): After the end of art - Contemporary art and the pale of history: Princeton University Press, Princeton, NJ


Modern sanat

Genellikle 1880'lerin İzlenimcilerinden (Empresyonistlerden) 1960-70'lere kadar devam ettiği kabul edilen sanat dönemi.

Modern sanat

Modern sanat tanım:


Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Museum of Modern Art
1 yıl önce

Modern Sanat Müzesi, (İngilizce: Museum of Modern Art) kısaca "MoMa", Orta Manhattan, New York'taki sanat müzesidir. Birçok kişi tarafından dünyadaki...

Museum of Modern Art, Belleğin Azmi, Claude Monet, Frida Kahlo, Henri Matisse, Manhattan, Metropolitan Museum of Art, New York City, Pablo Picasso, Paul Cí©zanne, Piet Mondrian
Grandük Jean Modern Sanatlar Müzesi
5 yıl önce

Jean Modern Sanatlar Müzesi (Fransızca:Musée d'art moderne Grand-Duc Jean) kısaca Mudam, Lüksemburg'un başkenti Lüksemburg kentinde bulunan bir modern sanat...

Espoo Modern Sanatlar Müzesi
5 yıl önce

24.79417 Espoo Modern Sanatlar Müzesi, Espoo Museum of Modern Art kısaca EMMA Finlandiya'nın güneyinde Espoo kentinde bulunan büyük sanat müzelerinden biridir...

Çağdaş sanat
1 yıl önce

Modern sanatın aksine üretim yöntemlerine ve akımlara göre incelenmesi güç; çevre ve toplum bilincinin ağır bastığı; ağırlıklı olarak feminizm, küreselleşme...

Çağdaş sanat, Çağdaş sanat
Modern
1 yıl önce

akım Modern mimarlık, akımın mimaride gelişimi Modern sanat, genel olarak 1880 - 1970 arası dönemi içeren akım İstanbul Modern, İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi...

Güzel sanatlar
1 yıl önce

bağlı olarak oluşan sanatlara dramatik sanatlar denir. Tiyatro Sinema Gölge oyunu Opera Müzikal ^ Kristeller., Paul Oskar. "Modern Sanat Sistemi" (PDF). http://web...

Güzel sanatlar, Baskı, Heykel, Modern sanat, Resim, Sanat, Taslak, Çağdaş sanat, Görsel sanatlar
Modern Mimarlık
1 yıl önce

sonra tüm sanat biliminin kullanabileceği bir deyimin isim babası olmuştur. 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaya başlayan demir köprüler modern mimarinin...

Modern mimarlık, Modern mimarlık
Sanat
1 yıl önce

verilebilir. Modern ve çağdaş sanat, kendini niteleyen kavramın lehine bir şekilde klasik sanat değerlerinden uzaklaşmıştır. Bazı çevrelerin, köklü bir sanat formu...

Sanat, 1950, 1956, Aile benzerliği, Andy Warhol, Arapça, Arthur Danto, Benedetto Croce, Cezanne, George Dickie, Kurumsal sanat kuramı