Mol (Kimya)

Avogadro sayısı (6,0221415 · 1023) kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez.Örneğin:*1 mol Hidrojen atomunun kütlesi = 1gr*1 mol Oksijen atomunun kütlesi = 16gr *1 mol Su molekülünün kütlesi = 18gr*1 tane Su molekülünün kütlesi = 18 : 6,02 · 1023'dir.

Avogadro sayısı (6,0221415 · 1023) kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez.

Örneğin:
 • 1 mol Hidrojen atomunun kütlesi = 1gr
 • 1 mol Oksijen atomunun kütlesi = 16gr
 • 1 mol Su molekülünün kütlesi = 18gr
 • 1 tane Su molekülünün kütlesi = 18 : 6,02 · 1023'dir.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mol (Kimya) ilgili konular

 • Derişim

  Derişim, çözeltideki çözünen madde miktarı derişim (konsantrasyon) olarak tanımlanır. Derişim, yüzde derişim, molarite, ppt, ppm ve ppb c
 • Molalite

  Bir kilogram çözücüde çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.
 • Molarite

  Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.
 • Furan

  Furan ya da furfuran, bir heterosiklik aromatik organik bileşiktir. Renksiz, uçucu, yanıcı bir sıvıdır.
 • Mol

  Mol ile aşağıdakilerden herhangi biri kastedilmiş olabilir:
 • Stokiyometri

  Stokiyometri: (İng. Stoichiometry). Yunanca iki kelimeden türetilmiştir; stoicheion (element) ve metron (ölçüm). Kısaca element ölçüsü anla
 • Faraday sabiti

  Faraday sabiti fizik ve kimyada, bir mol elektronun sahip olduğu elektrik yükü olarak tanımlanır. Bu ad, İngiliz bilim insanı Michael Faraday`
 • Kimya Kanunları

  TEMEL KİMYA YASALARI KÜTLENİN KORUNUMU Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda o
 • Mol (Kimya)

  Avogadro sayısı (6,0221415 · 1023) kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez.Örneğin:*1
 • Mol (birim)

  Avogadro sayısı (6,0221415·1023) kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Mol, hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez.