Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.

Molarite

Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.

Birimi molardır. M simgesiyle gösterilir.

kimya-taslak

Molarite

Molarity

İlgili konuları ara

Yanıtlar