Molarite

Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Molarite ilgili konular

 • Derişim

  Derişim, çözeltideki çözünen madde miktarı derişim (konsantrasyon) olarak tanımlanır. Derişim, yüzde derişim, molarite, ppt, ppm ve ppb c
 • Molalite

  Bir kilogram çözücüde çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.
 • Molarite

  Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.
 • Normalite

  Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin eşdeğer gram sayısı.
 • Çözünürlük

  Alm. Löslichkeit (f), Fr. Solubilite (f), İng. Solubility. Doymuş bir çözeltide belirli bir çözelti veya çözücü miktarında çözünmüş m
 • Mol

  Mol ile aşağıdakilerden herhangi biri kastedilmiş olabilir:
 • çözelti

  Alm. Lösung (f), Fr. Solution (f), İng. Solution. Bir maddenin diğer bir madde içerisinde moleküler seviyede homojen olarak dağılmasıyla meyda
 • Ebülyoskopi

  Ebülyoskopi Alm. Ebullioskopie, Fr. Ebullioscopie, İng. Ebullioscopy. Bir çözeltinin kaynama noktasının yükselmesine (saf çözücüye göre) d
 • Doymamış Çözeltiler

  Doymamış çözelti, Belirli bir sıcaklıkta, belirli bir miktar çözücünün çözebileceğnden daha az çözünen madde içere çözeltilerdir.