Moleküler Genetik Tarihi

Moleküler biyolojideki ilk gelişmeler, hızlı çoğalan ve kullanışlı bakteri (E. coli ) ve virüslerin incelenmeleriyle elde edilmiştir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Moleküler Genetik Tarihi ilgili konular

 • Nükleik asit

  Nükleik asitler, genetik bilginin saklanması; replikasyonu (çoğaltılması); rekombinasyonu (genetik çeşitliliği); trasmisyonu (aktarılması)
 • Pürin

  DNA molekülünün birimleri nükleotidlerdir. Bir nükleotidde fosforik asid, deoksiriboz ve organik baz bulunur. Deoksiriboz 5 karbon ile fosforik a
 • Genetik Mühendisliği

  Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yap
 • Moleküler Biyoloji

  Moleküler Biyoloji, canlılardaki olayları moleküler seviyede tetkik eden biyoloji dalı. Moleküler biyoloji son yıllarda ehemmiyet kazanan genet
 • Bitki Büyüme ve Gelişiminin Moleküler Mekanizması

  Bitki gelişiminin genetik esası, pigment sentezi ve genetik kontrolu, bitkilerde transpozonlar ve pigment değişimine etkisi, bitkilerde homeotik m
 • Biyoinformatik

  Biyoinformatik, biyolojinin çeşitli dalları, ancak özellikle moleküler biyoloji, ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme a
 • Moleküler biyoloji tarihçesi

  Moleküler biyolojideki ilk gelişmeler, hızlı çoğalan ve kullanışlı bakteri (E. coli ) ve virüslerin incelenmeleriyle elde edilmiştir.
 • Moleküler genetik

  Moleküler genetik, canlıların kalıtım materyali olan genlerin yapılarını ve işlevlerini moleküler düzeyde inceleyen bir genetik altdalıdı
 • Moleküler genetik tarihi

  Moleküler biyolojideki ilk gelişmeler, hızlı çoğalan ve kullanışlı bakteri (E. coli ) ve virüslerin incelenmeleriyle elde edilmiştir.
 • Biyoenformatik

  Biyoenformatik, biyolojinin çeşitli dalları, ancak özellikle moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme ay