Molla Abdülkerim

Molla Abdülkerim

Molla Abdülkerim | resim = | resim_boyutu = | başlık = | doğum_adı = | doğum_tarihi = | doğum_yeri = | ölüm_tarihi = 1495 | ölüm_yeri = Edirne | yattığı_yer = | anıtlar = | ikamet = | milliyeti = | soyu = | vatandaşlık = | diğer_adları = | tanınma_nedeni = | eğitim = | aktif_yılları = | meslek = Müderris, kazasker, Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı. | unvan = | etkiledikleri = | etkilendikleri = | önceki = | sonraki = | ebeveynler = | eş = | çocukları = | imza = | dipnotlar = }} Molla Abdülkerim (ō. 1495, Edirne). Müderris, kazasker, Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı. II. Beyazıt saltanat döneminde 1488 - 1495 yıllarında Osmanlı Devleti müftüsü görevini yapmıştır. Osmanlı'ların Sırbistan Despotluğu'nu ellerine geçirdikleri yılda genç olarak Veli Mahmud Paşa ile birlikte Osmanlılar eline esir düşmüş; devşirme yazılarak Edirne'ye gönderilmiştir. Enderun'da eğitime başlamıştır. Sonra medrese eğitimine geçerek ulema sınıfı içine girmiştir. İcazet aldıktan sonra sahn-i seman müderresliği yapmıştır. Bundan sonra kazaskerlik yapmıştır. 1488'de Molla Güranı'den sonra Osmanlı devleti müftüsü görevi verilmiştir. Müftülük görevinde 7 yıl bulunmuş ve 1495'de Edirne'de vefat etmiştir. ==Kaynakça== ==Ayrıca bakınız== * Osmanlı şeyhülislamları listesi

Dış bağlantılar

* Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar , Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6 s.451 * Uluçam, Müjdat "Abdülkerim Efendi (Molla)" (2008), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, ISBN:9750800710 C.I. s.59.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar