Molla H��Srev (Sofular) Camii

Molla Sadra

Molla Sadra, tam adı Sadreddin Şirazidir ancak Molla Sadrā ( (M.S. 1571-1636) adıyla da anılır.

Dokundu Camii

Dokundu Camii, Musul, Küçük Pazar Mahallesi`ndeki cami 1674 yılında Hacı Ahmed tarafından medreseyle birlikte yaptırılmıştır. 1208 ve 1270 H. de mütevellisi Molla Mustafa ve oğlu Molla Mahmud`un tamir ettirdiği cami, 1972 yılında yıktırılmıştır.

Hawar Mulla Mohammed

Kükürt trioksit

Kükürt trioksit, suyla tepkimeye girdiğinde sülfürik asidi oluşturan zehirli bir gazdır. Formülü SO3 şeklindedir. Kükürtlü asidi oluşturan sülfit iyonu (SO3 2-) ile karıştırılmamalıdır.

Molla Halil Siradi

Molla Halil Siradi on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Doğu Anadolu'da yetişmiş olan Şafii mezhebinin fıkıh, tefsir, hadis alimlerinden ve evliyadan. İsmi, Halil bin Hüseyin Es-Si'ridi'dir. 1754 (H.1167) senesinde Bitlis yakınlarındaki Hizan'da doğdu...

H Moll

Somuncu Baba

Somuncu Baba Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen evliyanın ve alimlerin büyüklerinden. İsmi Hamid veya Hamideddin'dir. Hamid-i Aksarayi veya Hamid-i Kayseri diye şöhret bulmuştur. Fakat Somuncu Baba lakabıyla Ünlüdur. 1349 (H.750) sen...

Molla Ahmet Efe

Molla Ahmet Efe (d. 1886, Denizli – ö.

sülfirik asit

Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayyan tarafından verilen ismiyle[1]Yenime uğratıcı,renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı.

Acıgöl (Göller Yöresi)

Acıgöl (Çardak Gölü), Afyonkarahisar ve Denizli il sınırları içerisinde bulunan tektonik göl. B Sınıfı Sulak Alan olarak koruma altına alınmıştır.