Molla Halil Siradi

Kısaca: Molla Halil Siradi on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Doğu Anadolu'da yetişmiş olan Şafii mezhebinin fıkıh, tefsir, hadis alimlerinden ve evliyadan. İsmi, Halil bin Hüseyin Es-Si'ridi'dir. 1754 (H.1167) senesinde Bitlis yakınlarındaki Hizan'da doğdu. 1843 (H.1259) senesinde Siirt'te vefat etti. Babası Molla Hüseyin tarafından, küçük yaşta büyük alim ve veli Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin huzuruna götürüldü. Onun dua ve teveccühlerine kavuşan Halil Si'ridi, yaşadığı bölgeni ...devamı ☟

Molla Halil Siradi on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Doğu Anadolu'da yetişmiş olan Şafii mezhebinin fıkıh, tefsir, hadis alimlerinden ve evliyadan. İsmi, Halil bin Hüseyin Es-Si'ridi'dir. 1754 (H.1167) senesinde Bitlis yakınlarındaki Hizan'da doğdu. 1843 (H.1259) senesinde Siirt'te vefat etti.

Babası Molla Hüseyin tarafından, küçük yaşta büyük alim ve veli Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin huzuruna götürüldü. Onun dua ve teveccühlerine kavuşan Halil Si'ridi, yaşadığı bölgenin alimlerinden ilim öğrendi. En Ünlü hocası Molla Mahmud Behdini'dir. Babasının ilminden de istifade etti. alim ve velilerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulunarak ilimde ve tasavvufi derecelerde ilerledi. Pekçok kerametleri görüldü. Siirt'te talebe yetiştirip, kıymetli eserler yazmak ve insanlara Allahü tealanın emir ve yasaklarını anlatmakla meşgul oldu. Onun yetiştirdiği alimlerin en büyüğü Seyyid Fehim-i Arvasi gibi büyük bir alimi yetiştiren Muş Müftisi Ebu Abdullah Molla Hasan Ehvedi Ensari hazretleriydi. Pekçok kıymetli eserler de yazmış olan Molla Halil Si'ridi 1843 (H.1259) senesinde Siirt'te vefat etti. Kabri Siirt'te olup ziyaret edilmektedir.

Eserlerinden bazıları şunlardır: 1) Tefsirü Tabsırat-il-Kulub fi Kelami Allam-il-Guyub, 2) Dıya-ül-Kalb-il-Aruf fit-Tecvid ver-Resm ve Ferş-il-Huruf, 3) Şerhun ala Manzumet-iş-Şatibi fit-Tecvid, 4) Kitabün fi Usul-il-Fıkh-iş-Şafii, 5) Kitabün fi Usul-il-Hadis, 6) Muhtasaru Şerh-is-Sudur fi Şerh-il-Mevti ve Ahval-il-Kubur, 7) Minhac-üs-Sünne fi adab-is-Sufiyye, 8) Şerhun ala Kasidet-il-Hemziyye, 9) El-Kamus-üs-Sani fin-Nahvi ves-Sarfi vel-Meani, 10) Risaletün fi ilm-il-Mantık, 11) Risaletün fi Adab-il-Bahs vel-Münazara, 12) Manzume fi Mevlid-in-Nebiyyi, 13) Ma'fuvat.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.