Molla Miskin on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda İran'da yetişmiş hadis alimlerinden. İsmi; Muhammed Emin bin Hac Muhammed-i Ferahi Hirevi olup, lakabı Muinüddin'dir. Molla Miskin diye Ünlü olmuştur. Doğum tarihi belli değildir. 1547 (H.954) senesinde vefat etti.

Zamanının alimlerinden çeşitli ilimleri tahsil eden Molla Miskin otuz bir sene müddetle hadis ilmini öğrendi. Bu zaman zarfında her Cuma günü Herat'taki Ulu Camide vaz edip, insanlara Allahü tealanın emir ve yasaklarını anlat

Molla Miskin

Molla Miskin on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda İran'da yetişmiş hadis alimlerinden. İsmi; Muhammed Emin bin Hac Muhammed-i Ferahi Hirevi olup, lakabı Muinüddin'dir. Molla Miskin diye Ünlü olmuştur. Doğum tarihi belli değildir. 1547 (H.954) senesinde vefat etti.

Zamanının alimlerinden çeşitli ilimleri tahsil eden Molla Miskin otuz bir sene müddetle hadis ilmini öğrendi. Bu zaman zarfında her Cuma günü Herat'taki Ulu Camide vaz edip, insanlara Allahü tealanın emir ve yasaklarını anlattı. Bir müddet Herat'ta kadılık yaptı. Daha sonra kendi isteğiyle bu vazifeden ayrıldı. Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) hayatı hakkında bir eser yazdı. Zamanla genişletilen ve fevkalade rağbet gören bu eser, Mearic-ün-Nübüvve fi Medaric-ül-Fütüvve adıyla son şeklini aldı.

Buyurdu ki: “Bütün İslam alimleri ve evliyanın büyükleri, müminlere yakışan hallerin en iyisi ve sözlerin en yükseği Allahü tealaya dua etmek ve O'na karşı aşağılığını göstererek ağlamak olduğunda söz birliğine varmışlardır. Talip olan mahrum kalmaz, yani isteyen istediğine kavuşur. Herkes niyetine göre bir şeye rağbet eder. Akıllı olan fani ve geçici olanı baki olana tercih etmez.”

Eserleri:

1) Mearic-ün-Nübüvve fi Medaric-ül-Fütüvve: Peygamber efendimizin hayatını son derece etraflı anlatan bu eserin baş tarafında diğer peygamberler hakkında da geniş bilgi verilmiştir.

2) Bahr-üd-Dürer fit-Tefsir, 3) Tarih-i Musevi: Musa aleyhisselamın hayatını ve mucizelerini anlatmıştır. 4) Ravdat-ül-Cenneti fi Tarih-i Herat, 5) Ravdat-ül-Vaizin fi Ehadis-i Seyyid-il-Mürselin, 6) Şerhu Kenz-id-Dekaik fil-Füru, 7) Ahsen-ül-Kasas.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar