Moloz

moloz

isim Yunanca 1. Toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü. 2. mecaz Değersiz, işe yaramaz şey veya kimse.

moloz

Türkçe moloz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. rubble, rubbish

moloz

toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü. değersiz, işe yaramaz şey ya da kimse, süprüntü.

moloz

Türkçe moloz kelimesinin Fransızca karşılığı.
plâtras [le], décombres, gravats

moloz

Türkçe moloz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Abraum, Mauerwerk, Schutt

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alanya Süleymaniye Camii
3 yıl önce

Tek minareli cami, Alaaddin, Kale ya da Süleymaniye adıyla anılır. Yapı moloz taştan ve kare planlıdır. Sekizgen kasnak üzerine, kiremitli bir kubbesi...

Alanya Süleymaniye Camii, Öksüz maddeler (Ekim 2006), 1231, Alanya, Antalya, Bağlantı tanıtmak, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı, İçkale, Alaaddin Keykubad
Sırçalı Medrese
3 yıl önce

medresedir. II. Gıyaseddin Keyhüsrev devrinde yaptırılmıştır. Kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. 1924 yılına kadar medrese olarak kullanılmıştır. Türkiye'deki...

Karaali Camii
4 yıl önce

Son cemaat yeri binaya sonradan eklenmiştir. Yapı düzgün kesme taş ve moloz taşla inşa edilip, dıştan kiremit kaplı kırma çatı ile kapatılmıştır. Ahşap...

Yumacık, Azdavay
6 yıl önce

arasında Muhammet Sami Ahireddin Efendi tarafından onarılmıştır. Türbe moloz taştan yapılmış olup, orijinalliğinden oldukça uzaklaşmıştır. Kastamonu...

Yumacık, Azdavay, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abana, Kastamonu, Ahat, Azdavay
Trabzon Kalesi
3 yıl önce

kalenin doğusu, Kuzgundere’ye bakan yamaçları yine surlarla korunmuştur. Moloz ve blok taşlardan oluşan bu bölümlerde bazen insan kabartmalarına da rastlanmıştır...

Dalgakıran
3 yıl önce

emecek şekilde tasarlanmıştır . Moloz höyük dalgakıranları dalga enerjisini dağıtmak için yapısal boşluklar kullanır. Moloz höyük dalgakıranları, birim ağırlıklarına...