Mondros Mütarekesi

Kısaca: Mondros Mütarekesi, 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisini belgeleyen Mondros Mütarekesi aslında bir silah bırakılması, bir ateşkes sözleşmesi olarak hazırlanmakla birlikte içerdiği hükümler bakımından tam bir teslim antlaşmasıdır. ...devamı ☟

Mondros Mütarekesi
Mondros Mütarekesi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mondros Limanı
2 hafta önce

Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasındaki Mondros Mütarekesi Mondros Limanı'nda imzalanmıştır. Koordinatlar: 39°52′28″K 25°16′14″D...

Mondros Limanı, Ada, Ege Denizi, I. Dünya Savaşı, Liman, Limni, Mondros Mütarekesi, Yunanistan
Agop Hırlakyan
3 hafta önce

1914 seçimlerinde Meclis-i Mebûsan Maraş mebusu olarak seçilmiştir. Mondros Mütarekesi sonrası 1919’da Maraş’a dönmüş ve Fransız işgal kuvveti subaylarının...

Musul sorunu
3 hafta önce

Mondros Mütarekesi gereğince İtilaf devletleri'ne güvenlikleri gereği istedikleri yerleri işgal etme yetkisi tanınıyordu. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi...

Musul Sorunu, 1918, 1924, 19 Mayıs, 30 Ekim, Birinci Dünya Savaşı, Haliç Konferansı, Lozan Antlaşması, Milletler Cemiyeti, Mondros Mütarekesi, Musul
Elviye-i Selâse
2 hafta önce

topraklarına katıldı. Bununla birlikte 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi uyarınca Osmanlılar bu bölgeyi boşaltmak zorunda kaldılar. Bir süre...

Elviye-i Selâse, 12 Haziran, 15 Ağustos, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1918, 3 Mart, Ardahan, Batum, Brest Litovsk Antlaşması, Kars, Moskova Antlaşması
Fransız Suriye ve Lübnan Mandası
1 hafta önce

ordularının yenilmesi neticesinde, Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Mondros Mütarekesi ile bölge Fransız güçlerinin egemenliği altına girdi ve 1920'de Suriye...

Türk Kurtuluş Savaşı kronolojisi
2 hafta önce

kronolojisi, I. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti açısından sona erdiren Mondros Mütarekesi'nden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına kadarki zaman diliminde...

Türk Kurtuluş Savaşı kronolojisi, 10 Ağustos, 10 Ekim, 10 Eylül, 10 Mart, 11 Aralık, 11 Ekim, 11 Eylül, 11 Kasım, 11 Nisan, 11 Ocak
Minber (gazete)
3 hafta önce

sermayesi ve yayımına katkıda bulunduğu gazete uzun ömürlü olmadı. Mondros Mütarekesi'nin ardından Vahdettin'i etkileyen ulusçu, dinamik bir hükûmet kurulmasını...

Minber (gazete), 1918, Ahmet İzzet Paşa, Birinci Dünya Savaşı, Fethi Okyar, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Paşa, Talat Paşa, İttihat ve Terakki, Tevfik Okday
Somerset Arthur Gough-Calthorpe
3 yıl önce

Savaşı sonunda İtilaf Devletleri Akdeniz donanması komutanı olarak Mondros Mütarekesi'ni imzaladı. Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'da İngiliz yüksek...