monitör

Monitör, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik ya da elektro-mekanik aygıtların genel adıdır. Monitör, başta televizyon ve bilgisayar olmak üzere birçok elektronik cihazın en önemli çıktı aygıtıdır.

Monitör

Monitör ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ekran

monitör

her tür çalışmalarda yetiştirici; televizyonda görüntüyle sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayımlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan aygıt.
işınım yeğinlik düzeyini algılayıp ölçen aygıt.
ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden niteliğini denetleyen düzenek.

monitör

Türkçe monitör kelimesinin İngilizce karşılığı.
[monitor] n. supervisor, device for regulating (esp. the transmission quality of radio and television broadcasts); screen, device that produces the visual display (Computers); one who oversees; inspector; that which warns or cautions
v. supervise, observe; follow up on, check up on; regulate the quality of radio or television broadcasts; keep track of, regulate
n. monitor, supervisor, that which warns or cautions; screen, display, device which produces an image on the screen

monitör

Türkçe monitör kelimesinin Fransızca karşılığı.
moniteur [le]

monitör

Türkçe monitör kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ausbilder, Vorturner

İlgili konuları ara

Yanıtlar