Monofizit

Kısaca: Hristiyanlıkta Monofizit görüşe sahip olan kişi ya da bu görüşü savunan kiliseler. ...devamı ☟

Hristiyanlıkta Monofizit görüşe sahip olan kişi yada bu görüşü savunan kiliseler.

İnanç

Bu görüşün Ortodoksluk'tan farkı, İsa'da var olduğuna inanılan İnsani ve Tanrısal tabiatların katışma ve değişme olmaksızın tek bir tabiatta birleşmesi ve tek tabiata dönüşmesidir. Buna göre kelam İsa ile birleşmeden önce de isa Tanrı idi ve Meryem'den doğan çocuk (İsa) tam bir insan ve tam bir tanrıdır. Dolayısıyla da Meryem Theotokos yani Tanrı'nın annesidir. İsa'da bulunan Tanrılık ve İnsanlık özellikleri geğişmeksizin birleşmişlerdir ve birbirinden ayrılamazlar, dolayısıyla haç üzerinde acı çeken isanın sadece insani doğası değil aynı zamanda da tanrısal doğasıdır.

Tarihçe

451 yılında toplanan Kadıköy (Khalkedon) Konsil'inde bu görüş mahkum edilmiştir. Bunun üzerine Khalkedon kararlarını tanımayanlar Ortodoksluktan ayrılmışlar İlk üç Ekümenik Konsil'in kararlarını saymışlar (325 İznik, 381 İstanbul ve 428 Efes Konsilleri)diğerlerini tanımamışlardır.

Kiliseler

Bu gün Monofizit görüşte olan kiliseler:

  • Ermeni Apostolik Kilisesi (Gregoryen)
  • Süryani Kadim Kilisesi (Yakubi)
  • Mısır Kıpti Kilisesi (Koptik)
  • Habeş Kilisesi.


olup her birinin kendi Patriği bulunmaktadır.

misafir - 8 yıl önce
henotikon fermanıyla imparator zenon monofizitliği de resmen tanımış ortadokslukla monofizitliği uzlaştırmaya çalışmıştır

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monofizitizm
3 yıl önce

yitirmiştir. Monofizit kavramı kullanıldığı dönem itibarı yanlış inançta olan Hristiyanlara hakaret etmek için kullanılmıştır. Monofizit oldukları iddia...

Monofizitizm, Taslak şablonları, İsa, Taslak madde
Hormisdas
6 yıl önce

ölümüne kadar Papalık yapmıştır. Konstantinopolis patriği Acacius'un Monofizit görüşlere yönelmesi ile sonuçlanan bölünme, Konstantinopolis kilisesinin...

I. Sergios
6 yıl önce

şehrin savunmasını yönetmiştir. İsa'nın doğası konusundaki yaklaşımıyla Monofizit ve Diofizit görüşler arasında uzlaşma sağlamaya çalışmış ve Monotelitizmi...

Pulcheria
6 yıl önce

Konsil ayrıca 449 yılında toplanan ve monofizit görüşü destekleyen İkinci Efes Konsilini de geçersiz kabul etti, monofizit başrahip Eutikes sürgüne gönderildi...

Monotelitizm
6 yıl önce

624'lerde Doğu Roma imparatoru Herakleios (hükümdarlığı 610-641), diofizit ve monofizit düşünceleri uzlaştırmak için bir ara formül bulmaya çalıştı ve nihayet...

Kalkedon Konsili
3 yıl önce

tanrısal doğaya dokunmamıştır. Aslında diofizit görüşe yakın olan bu karara itiraz eden monofizit piskoposlar kendi bağımsız kiliselerini kurmuşlardır....

Gassaniler
3 yıl önce

الغساسنة‎ el gasâsinet), 200-636 yılları arasında Suriye'de hüküm sürmüş Monofizit Hristiyan Arap devleti. Bizans’a tabi bir tampon devlet olarak hem güneyden...

Hristiyan Mezhepleri
3 yıl önce

Şahitleri haçı bir simge olarak benimsemez.) Hristiyanlıkta ilk ayrılmalar monofizit-diofizit tartışmasındandır. İsa tek mi çift mi doğalıydı? İsa Tanrı'dır...

Hıristiyan Mezhepleri, Amish, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haç, Haçlı Seferleri, Hristiyan