Monofizit

Hristiyanlıkta Monofizit görüşe sahip olan kişi ya da bu görüşü savunan kiliseler.

Hristiyanlıkta Monofizit görüşe sahip olan kişi yada bu görüşü savunan kiliseler.

İnanç

Bu görüşün Ortodoksluk'tan farkı, İsa'da var olduğuna inanılan İnsani ve Tanrısal tabiatların katışma ve değişme olmaksızın tek bir tabiatta birleşmesi ve tek tabiata dönüşmesidir. Buna göre kelam İsa ile birleşmeden önce de isa Tanrı idi ve Meryem'den doğan çocuk (İsa) tam bir insan ve tam bir tanrıdır. Dolayısıyla da Meryem Theotokos yani Tanrı'nın annesidir. İsa'da bulunan Tanrılık ve İnsanlık özellikleri geğişmeksizin birleşmişlerdir ve birbirinden ayrılamazlar, dolayısıyla haç üzerinde acı çeken isanın sadece insani doğası değil aynı zamanda da tanrısal doğasıdır.

Tarihçe

451 yılında toplanan Kadıköy (Khalkedon) Konsil'inde bu görüş mahkum edilmiştir. Bunun üzerine Khalkedon kararlarını tanımayanlar Ortodoksluktan ayrılmışlar İlk üç Ekümenik Konsil'in kararlarını saymışlar (325 İznik, 381 İstanbul ve 428 Efes Konsilleri)diğerlerini tanımamışlardır.

Kiliseler

Bu gün Monofizit görüşte olan kiliseler:

 • Ermeni Apostolik Kilisesi (Gregoryen)
 • Süryani Kadim Kilisesi (Yakubi)
 • Mısır Kıpti Kilisesi (Koptik)
 • Habeş Kilisesi.


olup her birinin kendi Patriği bulunmaktadır.

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  henotikon fermanıyla imparator zenon monofizitliği de resmen tanımış ortadokslukla monofizitliği uzlaştırmaya çalışmıştır

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Monofizit ilgili konular

 • Teslis

  Teslis, bir Hristiyanlık terimi. Arapça kökenli bu sözcük üçleme olarak dilimize çevirilir. Teslis, Hristiyanlık inancında Baba, Oğul (İsa
 • Katolik kilisesi

  Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil
 • Diofizit

  Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıttı.
 • Hz. İsa

  Hz. İsa, Yunanca ismiyle Ιησούς (Iēsoũs), Süryanice Eashoa, Esa, Issa. (24 Aralık 0 - 21 Mart 33 veya M.Ö.
 • Diofizit Kiliseler

  Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.
 • Nasturiler

  Asya'nın çeşitli ülkelerinde mensupları olan bir Hıristiyan mezhebi. Nasturiler kendilerine Nasturi (İngilizce: Nestorian) yerine Asuri (İngil
 • Hıristiyan Mezhepleri

  Hristiyanlık dini, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katolik, Ortodoks, Protestanlık olarak bilinirler.Genel sınıflamalar nesnelliğe aykır
 • Monotelitizm

  Monotelitizm; Hıristiyan ilahiyatında İsa’da sadece tek bir ilahi irade olduğunu savunan doktrin.
 • Din savaşları

  Din savaşları, farklı dini görüşlerin çıkar çakışmaları yüzünden çıkan savaşlardır. Bir dine mensup grubun diğer dinden olan insanl
 • Kalkedon Konsili

  Kalkedon Konsili veya Kadıköy Konsili, 451 yılında 8 Ekim’de başlayıp 1 Kasım’da sonlanmış ekümenik konsildir. Kalkedon bugün İstanbul