Monohibrit çaprazlama

Monohibrit çaprazlama, bir türün tek bir karakterini taşıyan gen lokusları bakımından iki gametin çaprazlanmasıdır.
Bu şekilde yalnızca bir özellik dikkate alınarak yapılan çaprazlamalara "monohibrit çaprazlama", bu olayın kalıtımına da "monohibrit kalıtım" denir.

Monohibrit çaprazlama

Monohibrit çaprazlama, bir türün tek bir karakterini taşıyan gen lokusları bakımından iki gametin çaprazlanmasıdır.

Bu şekilde yalnızca bir özellik dikkate alınarak yapılan çaprazlamalara "monohibrit çaprazlama", bu olayın kalıtımına da "monohibrit kalıtım" denir.

Eğer bir canlıda iki gen birbirine tamamen benziyorsa, (SS ya da ss gibi) bunlara "homozigot" ya da "saf kan" denir. Saf kan (homozigot) bireyler elde etmek için kendileşme yapılır yani döllenme bireyin kardeşi, anası babası ya da yavrusu ile olmalıdır.

Inheritance pattern of dominant and recessive phenotypes when each parent is homozygous for either the dominant or recessive trait. All members of the F<sub>1</sub> generation are heterozygous and share the same dominant phenotype , while the F<sub>2</sub> generation exhibits a 3:1 ratio of dominant to recessive phenotypes .-->

Mendel, bezelyelerle yaptığı çaprazlama deneylerinde bu bitkinin kalıtımını incelemiştir. Bezelye bitkisi kendi kendini dölleyen bir bitki olduğundan Mendel, bu bitkiden saf kan (homozigot) bireyler elde etmiş ve bunlarla çalışmıştır. Bu durumda düz tohum şekline sahip olan bezelyeler, düz tohumlu bitkileri; buruşuk tohum şekline sahip olan bezelyelerde buruşuk tohumlu bezelyeleri vermişlerdir. Buna göre,  • D: Düz Tohum
  • d: Buruşuk Tohum
<small>(anne)</small> DD x dd <small>(baba)</small> çaprazlanırsa,

Genotip: D x d
F1: Dd %100 Düzgün , %100 Heterezigot


Dd x Dd
Genotip: 1/2 D, 1/2 D, 1/2 d, 1/2 d
F2: 1/4 DD , 1/4 Dd , /4 Dd , 1/4 dd
Fenotip: 3/4 D , 3/4 d , oran: 3 : 1
Genotip: 1/4 DD , 1/2 Dd , 1/4 dd, oran: 1 : 2 : 1


Ayrıca bakınızgenetik-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar