Monomer

Kısaca: Bir monomer ( Yunanca ''mono'' "bir" ve ''meros'' "parça" ) bir polimer oluşturmak için diğer monomerlere kimyasal olarak bağlanabilecek küçük bir moleküldür ''Introduction to Polymers'' 1987 R.J. Young Chapman & Hall ISBN 0-412-22170-5. ...devamı ☟

Bir monomer ( Yunanca mono "bir" ve meros "parça" ) bir polimer oluşturmak için diğer monomerlere kimyasal olarak bağlanabilecek küçük bir moleküldür Introduction to Polymers 1987 R.J. Young Chapman & Hall ISBN 0-412-22170-5. Yapay polimerler Monomerlerin örnekleri alkenler ve aromatik hidrokarbonlar türardışık seriler (ing: homologous series / Türkçe'de Homolog seriler) gibi hidrokarbonlardır. Burada feniletilen ve etilen gibi hidrokarbonlar polifeniletilen (en çok polistiren olarak bilinir) ve polieten (en çok polietilen veya politenel olarak bilinir) gibi plastik olarak kullanılan polimerler oluşturur. Diğer ticari olarak değerli monomerler akrilik asit, metil metakrilat ve akrilamit.

Notlar

}

Kaynak

http://en.wikipedia.org/wiki/Monomer

Kaynaklar

Vikipedi

Monomer

Tekiz

Monomer

Almanca Monomer kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. simple chemical compound of low molecular weight that can be polymerized

Monomer

İngilizce Monomer kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. monomer

Monomer

Almanca Monomer kelimesinin Türkçe karşılığı.
monomer, tekiz

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Poliamit
3 yıl önce

Poliamit, amit bağları tarafından bağlanmış monomerler içeren bir polimerdir. Doğal ve sentetik örnekleri mevcuttur. En yaygın, doğada bulunan örnekleri...

Oligomer
3 yıl önce

ilke olarak, monomer birimi (ολιγος, veya oligos, Yunanca "birkaç tane") içeren bir polimer ile zıt bir şekilde sınırlı sayıda monomer içermektedir....

Kalıntı (biyokimya)
6 yıl önce

polisakkarit, protein veya nükleik asit polimerin içine dahil olmuş bir monomerdir. Monomer moleküller birleşip polimeri meydana getirdikten sonra polimer içinde...

Polipropilen
3 yıl önce

paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal...

Polipropilen, Asit, Baz, Elektrik, Klor, Oksitlenme, Plastik, Polietilen, Polimer, Termoplastik, Solvent
Plastik
3 yıl önce

(O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimer...

Plastik, Polyester, Polivinil klorid, Polyamid, Polietilen tereftalat, Polistiren, Polikarbonat, Akrilonitril bütadien stiren, Politetrafloroetilen, Polipropilen, Polietilen
Dimer
3 yıl önce

Bir dimer, monomer adı verilen iki alt üniteden oluşan kimyasal ya da biyolojik yapıdır. Bu alt üniteler molekül içi ya da -daha zayıf olan- moleküller...

Raft
3 yıl önce

polimerizasyon (NMP) gibi diğer polimerleşme tekniklerine kıyasla daha geniş bir monomer yelpazesinde başarılı bir şekilde uygulanılabilmektedir. Bu tekniğin en...

Biyopolimer
3 yıl önce

monomer birimlere ve oluşan biyopolimerin yapısına göre sınıflandırılmış üç ana biyopolimer sınıfı vardır: 13 veya daha fazla nükleotid monomerinden oluşan...