Monotelitizm

Kısaca: Monotelitizm; Hıristiyan ilahiyatında İsa’da sadece tek bir ilahi irade olduğunu savunan doktrin. ...devamı ☟

Monotelitizm; Hıristiyan ilahiyatında İsa’da sadece tek bir ilahi irade olduğunu savunan doktrin. Bu doktrin, 7. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 624'lerde Roma imparatoru Herakleios (hükümdarlığı 610-641), diofizit ve monofizit düşünceleri uzlaştırmak için bir ara formül bulmaya çalıştı ve nihayet, İsa'da iki tabiatla birlikte sadece bir enerji olduğu belirtildi. 634'te Constantinapol piskoposu I. Sergios'un, İsa’daki bu bir enerji konusunda Papa I. Honorius'a sorduğunda, onun "tek irade" cevabını verdiği belirtilir. Bu bir irade doktrini önceleri kabul görmüş olsa da 681'deki Üçüncü Constantinapol Konsili'nde İsa'da insani ve ilahi iki ayrı iradenin bulunduğu kabul edilerek, Monotelitizm doktrini ve taraftarları aforoz edilmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.