Monotelitizm

Monotelitizm; Hıristiyan ilahiyatında İsa’da sadece tek bir ilahi irade olduğunu savunan doktrin.

Monotelitizm; Hıristiyan ilahiyatında İsa’da sadece tek bir ilahi irade olduğunu savunan doktrin. Bu doktrin, 7. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 624'lerde Roma imparatoru Herakleios (hükümdarlığı 610-641), diofizit ve monofizit düşünceleri uzlaştırmak için bir ara formül bulmaya çalıştı ve nihayet, İsa'da iki tabiatla birlikte sadece bir enerji olduğu belirtildi. 634'te Constantinapol piskoposu I. Sergios'un, İsa’daki bu bir enerji konusunda Papa I. Honorius'a sorduğunda, onun "tek irade" cevabını verdiği belirtilir. Bu bir irade doktrini önceleri kabul görmüş olsa da 681'deki Üçüncü Constantinapol Konsili'nde İsa'da insani ve ilahi iki ayrı iradenin bulunduğu kabul edilerek, Monotelitizm doktrini ve taraftarları aforoz edilmiştir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Monotelitizm ilgili konular

 • II. Leo

  Papa II. Leo (d. 611 – ö. 28 Haziran 683), doğum adı bilinmiyor, 17 Ağustos 682'den 28 Haziran 683 tarihine kadar Papalık yapmıştır.
 • Monotelitizm

  Monotelitizm; Hıristiyan ilahiyatında İsa’da sadece tek bir ilahi irade olduğunu savunan doktrin.
 • Üçüncü İstanbul Konsili

  Üçüncü İstanbul Konsili Batı Ortodoksları, Roma Katolikleri ile birçokdiğer batı hristiyanlarının 6. ekümenik konsülü olarak kabul edil
 • I. Sergios

  Sergios (d. ? - ö. 9 Aralık 638, Konstantinopolis İstanbul), ilahiyatçı ve 610-638 arasında Konstantinopolis (İstanbul) patriği.
 • II. Benedictus

  Papa II. Benedictus (d. 635 – ö. 8 Mayıs 685), doğum adı bilinmiyor, 26 Haziran 684'den 8 Mayıs 685 tarihine kadar Papalık yapmıştır.
 • Mısır'daki Yahudilerin tarihi

  Mısır Yahudileri, dünyanın hem en eski hem en yeni cemaatini oluşturur. Tam bir nüfus bilgisi bulunmasa da Mısır'daki Yahudi nüfusunun 2004 i
 • Severinus

  Severinus (d. Roma - ö. 2 Ağustos 640, Roma), 638-640 arasında papa.