Monroe Doktrini

Kısaca: Milletlerarası ilişkilerde ve siyasi tarihte sözü sık edilen Monroe Doktrini, çok kısa şekilde basit ifadesiyle "Amerika Amerikanlılarındır" şeklinde tanımlanmakta ise de bu konuda biraz ayrıntı hukuki yönden gereklidir. 1823 yılında Amerikan Başkanı P. Monroe'nin Kongreye sunduğu bir mesajdan doğmuş bir politika anlayışı ve tutumudur. Bunda hakim olan üç görüş bulunmaktadır. (a) Karışmazlık-non intervention-isteği: Çünkü o sıralarda Güney Amerika'daki İspanyol kolonilerinde bağımsızlı ...devamı ☟

Monroe Doktrini
Monroe Doktrini

Milletlerarası ilişkilerde ve siyasi tarihte sözü sık edilen Monroe Doktrini, çok kısa şekilde basit ifadesiyle "Amerika Amerikanlılarındır" şeklinde tanımlanmakta ise de bu konuda biraz ayrıntı hukuki yönden gereklidir.

1823 yılında Amerikan Başkanı P. Monroe'nin Kongreye sunduğu bir mesajdan doğmuş bir politika anlayışı ve tutumudur. Bunda hakim olan üç görüş bulunmaktadır.

(a) Karışmazlık-non intervention-isteği: Çünkü o sıralarda Güney Amerika'daki İspanyol kolonilerinde bağımsızlık isyanları olmaktaydı ve Avrupa büyük devletlerinden oluşan Mukaddes İttifak (Sainte Alliance)'ın buralara müdahale ile koloniyalist çıkarlara hizmet için karışması istenmiyordu;

(b) Anti-koloniyalizm görüşü: O sıralarda Alaska'ya sahip bulunan Rusya'nın egemenliğini daha aşağılara doğru genişletmek niyetine-Kaliforniya'ya kadar-karşı çıkılıyordu;

(c) Kabuğuna çekilme (isolation) ilkesi: Sözkonusu mesajda, Amerika'nın Avrupa işleriyle ilgilenmeyeceği ve karışmayacağı ilkesi açıklanıyordu.

Yüzyılımızda ve hatta günümüzde bile zaman zaman Monroe Doktrini sözkonusu edilmekte ve bazı politik çevreler bunun tekrar yürürlüğe konmasını savunmaktadırlar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monroe Doktrini Resimleri

Drago Doktrini
6 yıl önce

ödemeyince kurulan deniz ablukasıyla gündeme gelmiştir. Drago doktrini Monroe doktrini çerçevesinde Avrupa'nın yarımküreye müdahale etmemesi prensibini...

Drago Doktrini, 1902, 1907, ABD, Almanya, Arjantin, Avrupa, Monroe doktrini, Uluslararası hukuk, Venezuela, İngiltere
James Monroe
3 yıl önce

başkanı seçilmiştir. 1817 - 1825 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Monroe doktrini ile tanınır. 'Amerika Amerikalılarındır' deyişi ünlüdür. Başkanlık...

James Monroe, 1817, 1825, ABD, Abraham Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri Başkanları, Andrew Jackson, Andrew Johnson, Benjamin Harrison, Bill Clinton, Calvin Coolidge
Yeni Sömürgecilik
3 yıl önce

doktrininin ortaya çıkması ile ayrılır. 1904 yılında ABD Başkanı James Monroe, Monroe Doktrini ile borçlarını ödeyemeyen Latin Amerika ülkelerine müdahale etmeyi...

Yeni Sömürgecilik, 19. yüzyıl, Batı, Burjuvazi, Emperyalizm, IMF, Politika, Siyaset, Siyasi tarih, Siyasi tarih Portalı, Sömürgecilik
Muz cumhuriyeti
3 yıl önce

kendi ekonomik yarıküresinin parçası olarak niteleyen 1823 tarihli Monroe Doktrini ile de uyumlu şekilde ABD'nin bölge ekonomisini ve siyasetini şekillendiren...

Eisenhower Doktrini
3 yıl önce

kadar Amerika; Orta Doğu ile ilgisini ilk defa Truman Doktrini ile göstermiş ise de, Truman Doktrini sadece Türkiye ve Yunanistan’a ve yine sadece askeri...

Eisenhower Doktrini, 1957, 5 Ocak, ABD Kongresi, ABD Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi, Afganistan, Dwight Eisenhower, Fas, Irak, Libya
Richard Olney
6 yıl önce

yoluyla çözmeye çağırdı. Bu nota, Amerika Birleşik Devletleri'nin Monroe Doktrini uyarınca Batı Yarıküre'deki uluslararası uyuşmazlıklara müdahale edebileceği...

Richard Olney, 15 Eylül, 1835, 1873, 1874, 1893, 1894, 1895, 1897, 1917, 20 Temmuz
1823
3 yıl önce

2 Aralık – James Monroe, Monroe doktrini’ni ilan etti. 28 Temmuz – Erzurum Antlaşması, imzalandı. 1821-1823 Osmanlı-İran Savaşı sona erdi. 8 Ocak - Alfred...

1823, 18. yüzyıl, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1824, 1825, 1826, 1827
Truman Doktrini
3 yıl önce

Truman Doktrini, 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır. Truman Doktrini, Amerika...

Truman Doktrini, 12 Eylül Darbesi, 1973 ޞili Darbesi, 68 Kuşağı, ABD, Ajax Operasyonu, Alexander Dubček, Amerika Birleşik Devletleri, Angola İç Savaşı, Arap-İsrail Savaşları, Asya