--}}

Moot Court

Moot court ders dışı bir metot olarak, en fazla Birleşik Devletler’de olmak üzere dünyanın önde gelen tüm hukuk fakültelerinde ve uluslararası anlamda da birkaç büyük organizasyon çerçevesinde düzenlenen, katılımcıların önce layihalar teatisi ve ardından sanal mahkeme huzurunda sözel tartışma usulleriyle gerçekleştirdikleri bir etkinliktir.

Moot court ders dışı bir metot olarak, en fazla Birleşik Devletler’de olmak üzere dünyanın önde gelen tüm hukuk fakültelerinde ve uluslararası anlamda da birkaç büyük organizasyon çerçevesinde düzenlenen, katılımcıların önce layihalar teatisi ve ardından sanal mahkeme huzurunda sözel tartışma usulleriyle gerçekleştirdikleri bir etkinliktir. Moot court Yarışmasına hazırlık genel olarak iki evreye ayrılır: İlk faz layihalar teatisi ve ikinci faz sözel tartışmadır. Her iki faz da katılımcılar için ciddi emek sarf edilmesini gerektirir. Mock trial'dan farkı Moot court, ’dan farklı olarak ilk derece mahkemesindeki muhakemeyi değil, temyiz ya da tahkim aşamasını taklit eder. Moot court genelde tanıkların beyanı ya da delillerin sunulması değil, vakıaların deliller ile kombine edilip ilgili mevzuata dayandırılarak hukuk diliyle sunulmasından ibarettir. ==BaşlıcalarıYurtdışı

Özel hukuk

Özel hukuk

alanındaki başlıca moot court yarışması Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot'dur. Uluslararası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu her yıl esasa uygulanan hukuk olarak sabit olduğu halde usul kuralları değişmektedir. Willem C. Vis Avusturya’da her yıl bir kez düzenlenmektedir. Yarışmanın dili İngilizce'dir. Türkiye'den yarışmaya katılan üniversiteler şunlardır: * İstanbul Bilgi Üniversitesi * Bilkent Üniversitesi * İstanbul Üniversitesi * İstanbul Ticaret Üniversitesi * Kadir Has Üniversitesi * Marmara Üniversitesi * Ankara Üniversitesi

Kamu hukuku

Kamu hukuku

alanındaki başlıca moot court yarışması Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition'dır. Philip C. Jessup Birleşik Devletler‘de her yıl bir kez düzenlenmektedir. Yarışmanın dili İngilizce'dir. Türkiye'den yarışmaya katılan üniversiteler şunlardır: * Bahçeşehir Üniversitesi * Galatasaray Üniversitesi * İstanbul Üniversitesi * Koç Üniversitesi

Yurtiçi

Yerel anlamda başlıca moot court yarışması Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması'dır. tarafından her yıl bir kez düzenlenen yarışmanın dili Türkçe’dir. ==Ayrıca bakınız== * Hukuk Fakültesi

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

moot court

münazara meclisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Moot Court
moot court