Mora Eyaleti veya Mora Beylerbeyliği, 1661 yılında IV. Mehmed zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti.

Mora Eyaleti

Mora Eyaleti veya Mora Beylerbeyliği, 1661 yılında IV. Mehmed zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. 1460'ta Fatih Sultan Mehmed'in komutasındaki Türk ordusunun Mora Seferi'nde Mora Yarımadası'ndaki son Bizans kalıntılarını fethetmesiyle tüm yarımada Osmanlı Devleti'ne katılmıştı. Bu topraklar ilk aşamada Rumeli Eyaleti'ne bağlanmışken 1661'de bu eyaletten koparılarak ayrı eyalet olarak teşkilatlandırıldı. Eyalete bağlı 6 sancak şu şekildedir: * Gördes * Ballıbadra * Mizistire * Koron * Aya Mavra * Anabolu 1829'da Yunan İsyanı'nın sonucunda bağımsız bir Yunan Krallığı'nın kurulmasıyla tüm Mora Eyaleti'nin toprakları bu yeni devlete katılmış, eyalet de tarihe karışmıştır. Морея Morea מוראה 모레아 Morea Moreia Морея Morea Morea โมเรีย Морея 摩里亞

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar