Morfoloji (Dil Bilimi)

Kısaca: Morfoloji, dilbiliminde, kelimelerin yapısının tanımlanmasını, çözümlemesini ve kimliklendirilmesini inceleyen bilim dalı. ...devamı ☟

Morfoloji, dilbiliminde, kelimelerin yapısının tanımlanmasını, çözümlemesini ve kimliklendirilmesini inceleyen bilim dalı. Biçimbilim modern dilbilimin bir alt alanıdır ve bir dilin anlam taşıyan en küçük parçalarının (biçimbirim, morfem) araştırmasını yapar. Biçimbirimler farklı biçimlerde kullanılır, anlam ayırıcı en küçük birimlerden (fonem) oluşur ve bunların kelimelerini oluşturur. Biçimbirim kelimelerin iç yapısındaki dil olgularına ilişkin kurallarla ilgilenir. Kelimeler genellikle en küçük yazım birimlerine göre kabul edilmelerine rağmen, çoğu dilde kelimeler diğer kelimelere kurallar ile bağlı olabilmektedir. Örneğin, Türkçede göz, gözlük, gözlükçü, gözlükçülük birbirine belirli bir kural ile bağlıdır. Göz yerine başka bir kök kelime konularak da aynı kural işletilebilir. Mesel Kulak-kulaklık, diz, dizlik, vb. Göz tekil anlamını da barındırıken çoğul yapılması için gözler denilir. Morfoloji dilbiliminde dillerdeki bu yapısal kuralların ve örnek yapıların anlaşılması için çalışan koludur.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Biçimbilim
1 yıl önce

bilgisi, şekil bilgisi, morfoloji veya yapı bilgisi dilbilimde sözcüklerin içyapısını inceleyen alt dalıdır. Temel inceleme nesnesi, dilin anlam taşıyan en küçük...

Morfoloji (biyoloji)
1 yıl önce

Biyolojide morfoloji (ya da biçimbilim), canlıların yapı ve biçimini inceleyen ve özel fiziksel özelliklerini araştıran bilim dalıdır. Morfoloji, canlıların...

Morfoloji (biyoloji), Anatomi, Bakteriyoloji, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi, Ekoloji
Sosyal bilimler
1 yıl önce

arkeoloji, iktisat, beşeri coğrafya, dil bilimi, işletme, müzik bilimi, siyaset bilimi, psikoloji, hemşirelik ve sosyal tarihi içeren birçok akademik branşı...

Sosyal bilimler, Antropoloji, Bilim, Coğrafya, Dilbilim, Ekonomi, Müzikoloji, Nöropsikoloji, Psikoloji, Sanat, Siyaset bilimi
Dilbilim
1 yıl önce

dil bilimi, lengüistik ya da lisaniyat; dilleri dilbilgisi, söz dizimi (sentaks), ses bilgisi (fonetik), ses bilimi (fonoloji), biçimbilim (morfoloji)...

Dil bilimi, Cümle, Dil bilgisi, Ses bilimi, Sözcük, Çeviri, Tarihsel dil bilimi, Karşılaştırmalı dil bilimi, Uygulamalı dil bilimi, Konuşma terapisi, Konuşma bozukluğu
Sesbilim
1 yıl önce

Ses bilimi, (fonoloji, fonetik dil) belirli dil seslerini (fonemler) inceleyen bir bilim dalıdır. Ses bilimi dil içindeki seslerin işlevlerini inceler...

Sesbilim, Akustik, Bilim, Dil, Fonoloji, Taslak, Transkripsiyon, İşlev, Sesbilgisi
Bilim (anlam ayrımı)
4 yıl önce

edinen bilim, anesteziyoloji. Anlam bilimi - Dili anlam bakımından inceleyen bilim dalı, semantik. Art zamanlı dil bilimi - Dilin evrimini inceleyen dil bilimi...

Doğal Dil işleme
4 yıl önce

(supra-segmental, prosodic) dir. Dil bilime terim olarak 1859 yılında August Schleicher tarafından kazandırılan morfoloji, dilde biçimi oluşturan ögelerin türlerini...

Doğal dil işleme, 1859, 1970, 1973, Akciğer, Alfabe, Almanca, Analiz, Antropoloji, Bağlaç, Bilgisayar
Toprak bilimi
1 yıl önce

faktörlerinden biridir.  Pedoloji, günümüzde en önemli bilim dalları içerisinde yer almaktadır. Pedoloji(Toprak Bilimi) toprağın yapısını, oluşumunu verimliliğini...