Mormon

Mormonlar Joseph Smith tarafından 1830`da kuruldu. Yaklaşık 10 milyon takipçisi vardır. Bunların büyük bir bölümü ABD`nin Utah eyaletindedir.

Mormon

} } Mormonlar Joseph Smith tarafından 1830`da kuruldu. Yaklaşık 10 milyon takipçisi vardır. Bunların büyük bir bölümü ABD`nin Utah eyaletindedir. Mormon öğretisi bir melek aracılığıyla Smith`e indirildiğine inamılan Mormon Kitabı`na ve İncil`e dayanır.

Mormonlar dini ve fiziki dünyanın birbirine bağlı olduğuna inanırlar. Her erkek 12 yaşından itibaren dini rütbeler kazanmaya başlar. Alkol ve tütün kullanılması caiz değildir ve eşcinsellik gibi kavramlar onların inancında yoktur. Mormonlar`daki çok eşlilik uygulaması 1890`da Mormon kilisesi tarafından kaldırılmış olsa da hala yaşlı Mormon erkeklerinin çok eşlilik durumu ve reşit olmayan kızlara tecavüz skandalları gündemden düşmemektedir.

Mormon

1. anlamı i., s. 1830 senesinde New York eyaletinde Joseph Smith tarafmdan kurulan bir mezhebin üyesi; s. Mormonlara özgü. Book of Mormon bu mezhebin kitabı. Mormonism i. Mormon mezhebi usulu. ,Mormon.
2. anlamı mormon.

Mormon

Mormon İngilizce anlamı ve tanımı

Mormon anlamları

  1. (noun) A genus of sea birds, having a large, thick bill; the puffin.
  2. (a.) Of or pertaining to the Mormons; as, the Mormon religion; Mormon practices.
  3. (noun) One of a sect in the United States, followers of Joseph Smith, who professed to have found an addition to the Bible, engraved on golden plates, called the Book of Mormon, first published in 1830. The Mormons believe in polygamy, and their hierarchy of apostles, etc., has control of civil and religious matters.
  4. (noun) The mandrill.
  5. (noun) A member of a sect, called the Reorganized Church of Jesus of Latterday Saints, which has always rejected polygamy. It was organized in 1852, and is represented in about forty States and Territories of the United States.

Mormon tanım:

Kelime: Mor·mon
Söyleniş: 'mor-m&n
İşlev: noun
1 : the ancient redactor and compiler of the Book of Mormon presented as divine revelation by Joseph Smith
2 : LATTER-DAY SAINT; especially : a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
- Mor·mon·ism /-m&-"ni-z&m/ noun

Mormon ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Latter-day saint,

İlgili konuları ara

Yanıtlar