Mortalite

Kısaca: Mortalite oranı veya ölüm oranı (bir hastalıktan veya genel olarak) genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır. Daha teknik ve detaylı bir tanımla bu oranda belirli bir sürede bir hastalık nedeniyle veya genel olarak var olan ölüm sayısının, aynı süredeki mevcut ortalamaya bölünüp 1000 ile çarpılması sonucu ulaşılan orandır. ...devamı ☟

mortalite
Mortalite

Mortalite ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ölüm oranı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

ölüm oranı
2 yıl önce

Mortalite oranı veya kaba ölüm hızı (bir hastalıktan veya genel olarak) genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır....

í–lüm oranı, Bilim, Demografi, Latince, Morbidite oranı, Oran, Taslak, í–lüm, Doğum oranı
Agalaksi
6 yıl önce

de abort ile seyreden bulaşıcı bir hastalığıdır. Morbitite %30–60'a, mortalite özellikle gençlerde %70'e kadar çıkabilir. Yeni doğanlar bu hastalığı...

Keçilerin bulaşıcı plöropnömonisi
6 yıl önce

çıkar, bulaşma bu şekilde olmaktadır. Morbidite oranı %100’ü bulurken, mortalite %60-100 arasında değişmektedir. Hayvanların topluca bir arada bulunması...

Peste des petits ruminants
6 yıl önce

gastroenteritis, ishal, öksürük, bronco-pneumoni semptomları ile karakterize, mortalite ve morbitide oranı yüksek viral bir hastalıktır. PPR ilk defa 1942 yılında...

Bovine herpesvirus 1
6 yıl önce

latent seyirli viral bir hastalıktır.Yüksek morbidite gösterir ancak mortalite düşüktür. Hastalık etkeni Herpesvirus familyasından, Bovine Herpesvirus...

ICD-10, P35-P39: Perinatal döneme özgü enfeksiyonlar
6 yıl önce

J09-J11) Hastalığın belirtilerini göstermeyen fetüs ya da yenidoğanda mortalite ya da morbidite nedeni olarak annedeki enfeksiyon hastalığı (P00.2) İnsan...

Mide kanseri
2 yıl önce

borusu ve ince bağırsak olmak üzere başka organlara da metastaz yapabilir. Mortalite oranlarına göre kadınlarda 3., erkeklerde 2. kanser türüdür. Tüm dünyada...

Veba
2 yıl önce

septisemik veba genellikle ölümcüldür. Antibiyotiklerle erken tedavi, mortalite oranını yüzde 4-15 arasında azaltır. Pnömonik veba formu, akciğerlerin...

Veba, Albert Camus, Veba (hastalık), Veba (roman), Anlam ayrım