Mostra

Mostra, jeolojide herhangi bir jeolojik birimin (anakaya, sığ çökeltiler ya da değişik minerallenmelerin) herhangi bir kazı yapmadan yüzeyde gözlenebilen kısmına verilen isimdir. Mostralara genellikle erozyonun yoğun olduğu bölgelerde daha sık rastlanır.

mostra vermiş ordovisyen kalker ve şeyller]] Mostra, jeolojide herhangi bir jeolojik birimin (anakaya, sığ çökeltiler ya da değişik minerallenmelerin) herhangi bir kazı yapmadan yüzeyde gözlenebilen kısmına verilen isimdir. Mostralara genellikle erozyonun yoğun olduğu bölgelerde daha sık rastlanır. Bunun yanında insan kaynaklı mostralara da rastlamak mümkündür (yol yapımları sırasında ya da herhangi bir madencilik faaliyetinin olduğu bölgelerde). Mostralar sayesinde mostranın bulunduğu bölgenin yapısal jeolojisi hakkında önemli bilgiler elde edilir. Bunun yanında mostralar sayesinde temel jeoloji kurallarının (istiflenme kuralı (law of superposition), orijinal yatay çökelme kuralı (principle of original horizontality) ve yanal devamlılık kuralı (principle of lateral continuity) gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Bu nedenle mostra için jeolojinin temel elementi denilebilir. Madencilikte ise mostra veren cevherler genellikle yüzey madenciliği yöntemi ile üretilirler.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Mostra

Mostra İngilizce anlamı ve tanımı

Mostra anlamları

  1. (noun) See Direct, n.

Mostra tanım:


Mostra

İtalyanca Mostra kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. exhibition, show, display, view, exposure, showing, array, exhibit, parade

Mostra

Portekizce Mostra kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. show, exhibition

Mostra

Türkçe Mostra kelimesinin İngilizce karşılığı.
[mostra (f) ] n. exhibition, show, display, view, exposure, showing, array, exhibit, parade v. show, display; manifest, show off; indicate, point out; demonstrate, prove n. show, exhibition

Mostra

örnek, göstermelik, model.

Mostra

İtalyanca Mostra kelimesinin Fransızca karşılığı.
(arte) exposition (f); exhibition (f); salon (m)

Mostra

İtalyanca Mostra kelimesinin Almanca karşılığı.
n. schau, schaustellung, zurschaustellung, verstellung, exposition, parade, rabatte, schein, ärmelaufschlag, aufschlag

Mostra

Portekizce Mostra kelimesinin Fransızca karşılığı.
(arte) exposition (f); exhibition (f); salon (m)

Mostra

Türkçe Mostra kelimesinin Almanca karşılığı.
das Muster, die Probe

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mostra
Mostra