Motif Sanat eserleriyle süsleme işlerinde tekrar eden veya kendi başlarına ayrı ayrı bir grup meydana getiren şekillerin her biri. Herhangi bir eserin temel fikri ile müzik parçalarında bestekarların kullandığı nağmeler topluluğu da bu isimle anılmaktadır. Güzel sanatlar dalında, bir biçimin, bir grubun, genellikle bir manzaranın konusunun tekrar ve devam etmesi motif bilgisiyle mümkündür. Resimcilik ve süslemecilik sanatında bir bütünün değişik yönlerinin çizilmesi o bütünün motifl...

MOTIF (fransızca) türkçe anlamı
1. [le] güdü
2. sebep
3. (resimde) konu
4. motif
MOTIF (inglizce) türkçe anlamı
5. i. motif
6. örge
MOTIF (türkçe) anlamı
7. Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri. Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge. Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim.
8. 2. anlamı i. motif.
9. motif
10. 3. anlamı motif.
11. 4. motif. güdü. sebep. (resimde) konu.
1. n. main idea
2. predominant subject
3. recurring theme
4. unique design (of a piece of art
5. music
6. book
7. etc.)n. motive
8. reason
9. cause
10. figure
11. pattern
12. motif
13. main idea (of a piece of art
14. music
15. book
16. etc.)n. motif
theme,
MOTIF (türkçe) ingilizcesi
17. n. main idea
18. predominant subject
19. recurring theme
20. unique design (of a piece of art
21. music
22. book
23. etc.)n. motive
24. reason
25. cause
26. figure
27. pattern
28. motif
29. main idea (of a piece of art
30. music
31. book
32. etc.)n. motif
theme,
Motif (fransızca) ingilizcesi
33. (m) n. motive
34. reason
35. cause
36. figure
37. pattern
38. motif
39. main idea (of a piece of art
40. music
41. book
42. etc.),

Motif İngilizce anlamı ve tanımı

Motif anlamları
    (noun) Motive.(noun) A decorative applique design or figure
43. as of lace or velvet
44. used in trimming.(noun) In literature and the fine arts
45. a salient feature or element of a composition or work
46. esp
47. the theme
48. or central or dominant feature
49. specif. (Music)
50. a motive.
Motif tanım:
Kelime: mo·tif
51. Söyleniş: mO-'tEf
52. İşlev: noun
53. Kökeni: French
54. motive
55. motif
56. from Middle French -- more at MOTIVE
57. 1 : a usually recurring salient thematic element (as in the arts)
58. especially : a dominant idea or central theme
59. 2 : a single or repeated design or color
60. - mo·tif·ic /-'tE-fik
61. -'ti-/ adjective
62.
Motif ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Motive
63. Theme
64.
MOTIF (türkçe) fransızcası
1. [le] güdü
2. sebep
3. (resimde) konu
4. motif
MOTIF (türkçe) almancası
1. n. Dekor
2. Motiv
Motif (fransızca) italyancası
1. 1. (excuser) motivo (m)
2. ragione (f)
3. causa (f)2. (décoration) motivo (m)
4. disegno (m)3. (raison) motivo (m)
5. movente (m)
6. argomento (m)
7. ragione (f)4. (sanat) motivo (m)
Motif (fransızca) ispanyolcası
1. 1. (excuser) ocasión (f)
2. motivo (m)
3. causa (f)2. (décoration) diseño (m)
4. dibujo (m)3. (raison) motivo (m)
5. móvil (m)
6. argumento (m)4. (sanat) motivo (m)
Motif (fransızca) portekizcesi
1. 1. (excuser) motivo (m)
2. causa (f)
3. razão (f)2. (décoration) motivo (m)
4. desenho (m)
5. padrão (m)3. (raison) motivo (m)
6. argumento (m)
7. razão (m)4. (sanat) motivo (m)
Motif (fransızca) flemenkcesi
1. 1. (excuser) aanleiding (f)
2. beweegreden (m/f)
3. motief (n)
4. beweeggrond (m)2. (décoration) patroon (n)
5. tekening (f)
6. dessin (n)3. (raison) motief (n)
7. beweegreden (m/f)
8. drijfveer (m/f)
9. onderwerp (n)
10. argument (n)
11. bewijsgrond (m)
12. reden (m/f)4. (sanat) motief (n)

Motif hakkında detaylı bilgi

Motif Sanat eserleriyle süsleme işlerinde tekrar eden veya kendi başlarına ayrı ayrı bir grup meydana getiren şekillerin her biri.

Herhangi bir eserin temel fikri ile müzik parçalarında bestekarların kullandığı nağmeler topluluğu da bu isimle anılmaktadır.

Güzel sanatlar dalında, bir biçimin, bir grubun, genellikle bir manzaranın konusunun tekrar ve devam etmesi motif bilgisiyle mümkündür. Resimcilik ve süslemecilik sanatında bir bütünün değişik yönlerinin çizilmesi o bütünün motiflerini meydana getirir. Bu motiflerin değişik tarzda ve yönde birleşmesiyle de çizilmek istenen eserin bütünü ortaya çıkar.

İlk asırlardan beri bu şekilde var olan motifçilik sanatı, Osmanlılar zamanında süslemecilikle birleşerek zirveye ulaşmıştır. Camilerin kubbe ve tavanlarında; saray, kasr ve köşklerin salon ve odalarının süslenmesinde motif sanatının ulaştığı ileri seviye açık olarak görülmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Motif (anlatım)

Motif, bir anlatım düzeni içindeki en küçük birimdir. Epizottan daha dar bir vaka boyutudur. Tek başına anlam içermez. Bir fikir, bir yer, bir obje, motif olabilir.

Leitmotif

Leitmotiv: Edebiyata müzik alanından geçen bir kavramdır. Esası, bir müzik parçasının tekrarlanan nakaratıdır.