Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.
Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300°C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir.

Motorin

Motorin ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: mazot

motorin

motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ.

motorin

Mazot.

motorin

Türkçe motorin kelimesinin İngilizce karşılığı.
diesel oil, diesel fuel

İlgili konuları ara

Yanıtlar