Slogan veya motto, bir kimlik, grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük listesine verilen isim.

Motto

Motto ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Slogan

Motto

1. anlamı i. (çoğ.- toes) düstur, vecize; yazıt. ,özdeyiş.
2. anlamı düstur. parola. slogan.

Motto

i. arma simgesi, parola, özlü söz, vecize

Motto

Almanca Motto kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. şiar (n), döviz (n), parola (n)

Motto

Motto İngilizce anlamı ve tanımı

Motto anlamları

  1. (noun) A sentence, phrase, or word, forming part of an heraldic achievment.
  2. (noun) A sentence, phrase, or word, prefixed to an essay, discourse, chapter, canto, or the like, suggestive of its subject matter; a short, suggestive expression of a guiding principle; a maxim.

Motto tanım:

Kelime: mot·to
Söyleniş: 'mä-(")tO
İşlev: noun
Türleri: plural mottoes also mottos
Kökeni: Italian, from Late Latin muttum grunt, from Latin muttire to mutter
1 : a sentence, phrase, or word inscribed on something as appropriate to or indicative of its character or use
2 : a short expression of a guiding principle

Motto ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Catchword, Shibboleth, Slogan,

Motto

Almanca Motto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. saying that represents a certain philosophy or code of conduct slogan, catch-phrase; appropriate inscription

Motto

İtalyanca Motto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. motto, maxim, watchword, witty remark

Motto

Flemenkçe Motto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. motto, device, slogan, word, epigraph

Motto

n. saying that represents a certain philosophy or code of conduct slogan, catch-phrase; appropriate inscription
n. motto, catch-phrase, saying that represents a certain philosophy or code of conduct slogan
n. motto, maxim, watchword, witty remark

Motto

İngilizce Motto kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. lema, consigna, dicho, proverbio


Yanıtlar