Muğla Saat Kulesi

Muğla Saat Kulesi, Muğla'da bulunan tarihi bir saat kulesi.

Muğla Saat Kulesi, Muğla'da bulunan tarihi bir saat kulesi. Şehrin Balıbey mahallesinde, Mustafa Muğlalı Caddesi ile Ulu Cami Sokak'ın kesiştiği merkezi bir noktada yer alan saat kulesi, Muğla'da yaşamış Rumlar'ın şehre kazandırdığı en güzel eserlerden birisidir. Muğla Belediyesi'nin ilk başkanı Hacı Süleyman Ağa tarafından 1885 yılında yaptırılan saat kulesinin mimarı Rum Filivari Usta'dır. Üzerinde yer alan kitabede hem yapanı, hem de neden yapıldığı hakkında bilgiler bulunur. Kitabeyi de Muğla Rüştiyesi hocalarından ve Şahidi Mevlevihanesi neyzeni Dede İsmail Hakkı Efendi yazmıştır. Saat Kulesi, kesme taş ve tuğladan, kare planlı ve beş katlı olup, aşağıdan yukarıya doğru küçülmektedir. Saat kulesinin kitabesinde Osmanlıca şunlar yazmaktadır: :: Sahib'ül hayr Hacı Süleyman Efendi ::Yine deryayı itasını ikan eyledi zuhur, ::Bahusus aktar-ı eshar vaktini ilan için, ::Bu mahalle bir muvakkithane yaptı bi kusur, ::Beldemizde misli namesbuk kebir çan saati Avrupadan celb edince herkese verdi süru, ::Kalmadı hiç ihtiyaç cep saati taşımaya, ::Aksi avaz ile alem vakti etti şuur, ::Hem ziya şevkiyle buldu mücevher tarihi, ::Geldi meydana muvakkithane bi evsa-ı vufur, ::Harerehu İsmail Hakkı 1301 fi Şaban. Dış kaynaklar * wowturkey.com'da Muğla Saat Kulesi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.