Muğla Ulu Camii, Muğla'nın Tabakhane semtinde bulunan Selçuklu dönemine ait tarihi yapı. Muğla şehrinin en eski yapısı ve camiidir. Ayrıca Türkiye'deki önemli Selçuklu eserlerinden biridir.

Muğla Ulu Camii

Muğla Ulu Camii, Muğla'nın Tabakhane semtinde bulunan Selçuklu dönemine ait tarihi yapı. Muğla şehrinin en eski yapısı ve camiidir. Ayrıca Türkiye'deki önemli Selçuklu eserlerinden biridir. Eser, 1344 yılında Menteşe Beyi İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. İlk yapı kitabesinde, Bismillahirrahmanirrahim Enel emir’ul kebir’ül ecellü İbrahim Bey İbn Orhan kema kalen nebüyyü Aleyhisselam. Men bena mesciden Lillahi ben Allahu lehu beyten fil cenneti. Senet’i hamsin ve erbaun ve seb’a mie. (Besmele, Ben Orhan oğlu büyük ve ölümlü Emir İbrahim Bey,Peygamber'den beri. Bana cennette bir köşk ihsan etmesi için Allah rızası için bir mescit inşa ettim. Elli ve kırk ve altmış senet ile) yazılıdır. 1838 yılında cami tadilattan geçirilmiştir. Bu esnada camiye genişletilmesi amacıyla cemaat yeri de eklenmiştir. Yakın zamanda bir yangın geçiren cami, Muğla yerlilerinden zengin bir aile tarafından tekrar tadilattan geçirilmiştir. Camii kesme taştan dikdörtgen biçimli yapılmış, çatısı ahşaptan inşa edilmiştir. Minaresi kesme taştan, tek şerefelidir. 1838 yılındaki tadilatta son cemaat yerine, abdestlik ilave edilmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar