Mu��Viye B. Eb�� S��Fyan

Hasnaviler

Hasneviler ya da Hasanveyhiler (Arapça: حسنويون Hasnawīyūn), 959 - 1121 yılları arasında bugünkü İran'ın Şehrizor, Dinaver, Hamedan, Nihavend ve Ahvaz gibi bölgelerde hükümü sürmüş Barzikani Aşireti mensuplarınca vücuda getirilen Kürt devleti.

Şeb-i Arûs

Şeb-i Arus lügat manası düğün gecesi demektir. Hz. Mevlana kendi ölümüne rabbine duyduğu aşktan dolayı sevgiliye kavuşma yani düğün gecesi demiştir.

Kore Yeşil Partisi

EB%A7%88431&pubFlag=0&cId=010200&selectFont= ^ http://www.kgreens.org/commentary/%eb%85%b9%ec%83%89%eb%8b%b9-%eb%8b%b9%eb%aa%85%ed%9a%8c%eb

Beta Lyrae değişeni

Beta Lyrae değişenleri GCVS'de EB olarak kodlanan bu alt grup, ışık eğrisi biçimine göre yapılmış sınıflamanın bir ürünüdür. Tutulmalar dışındaki ışık değişiminde kesikli yapılar yoktur ve sürekli bir değişim söz konusudur. Bu koşullar altında tutulma baş...

Logistik dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, logistik dağılım bir sürekli olasılık dağılımdır. Logistik dağılımın yığmalı dağılım fonksiyon bir logistik fonksiyondur ve bu fonksiyon logistik regresyon ve ileriye-geçiş-sağlayan sinirsel ağlar konularınd...

eb

Ezker Batua-Berdeak

Birleşik Sol-Yeşiller (Baskça: Ezker Batua-Berdeak, EB-B) İbya'nın Bask Özerk Bölgesi'ndeki sol görüşlü çevreci bir siyasi partiydi. Javier Madrazo, 1994-2009

tardiye

Divan edebiyatında beş dizelik bentlerden oluşan musammat türüdür.

Normal Dağılım

Normal dağılım, aynı zamanda Gauss dağılımı veya Gauss tipi dağılım olarak isimlendirilen, birçok alanda pratik uygulaması olan, çok önemli bir sürekli olasılık dağılım ailesidir. Bu dağılım ailesinin her bir üyesi sadece iki parametreyle tam olarak tanım...

Reynolds sayısı

Akışkanlar mekaniğinde Reynolds sayısı, bir akışkanın, atalet kuvvetlerinin (vsρ) nin viskozite kuvvetlerine (μ/d) olan oranıdır ve sonuç olarak bu değer bu iki tip kuvvetin belli bir akış şartı altında birbirine olan göreceli önemini verir. Bundan ötürü,...