MUACCEL (türkçe) anlamı
1. Vadesi gelmiş
2. ödenmesi gereken hale gelmiş
3. acele olunmuş.
4. peşin
hemen ödenmesi gereken.
MUACCEL (türkçe) anlamı
5. 1 . Acele olunmuş.
6. 2 . hukukPeşin
7. hemen ödenmesi gereken.
MUACCEL (türkçe) ingilizcesi
1. executory
2. mature
3. immediately to be paid,
MUACCEL (türkçe) almancası
1. fällig
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Takas

Alacak, verecek kalmama, ödeşme, sayışma, değişme, birbirine karşı aynı cinsten zamanı gelmiş alacağı bulunan kişilerden birinin tek taraflı beyânıyla karşılıklı borçların az olanı miktarında sona ermesi. Borçları sona erdirmede kullanılan en eski usûllerden biridir. ...

Borçlar

BORÇLAR Alm. (Geldıiche) Schulden (pl.), Fr. Dettes (pl.), İng. Debts. Vecibe. İki veya daha çok kişi arasında doğan ve bunlardan birinin diğerine karşı bir şeyi vermeyi, yapmayı veya yapmamayı yüklendiği hukuki ilişki. Bir kitap satışında, kitapçının borcu kitabı, ...

Gelin Alayı

Gelin Alayı Alm. Brautzug (m), Fr. Procession de la Jeune mariee, İng. Bridal procession. Osmanlılar zamanında padişah kızlarının, kız kardeşlerinin ve saltanat hanedanına mensup sultanların evlenmeleri münasebetiyle yapılan merasimin adı. Osmanlı hükümdarlarının kızlarına ...

Navlun Sözleşmeleri

Deniz hukukunda taşıyanın belirli bir ücret karşılığında, gemisini kısmen ya da tamamen taşıtana tahsis ederek ya da tahsis etmeksizin bir yükü deniz yoluyla taşımayı yüklendiği sözleşme. Taşıyan, gemisinin tamamını ya da bir bölümünü taşıtana tahsis ederek denizde ...

Mehir

Mehir İslamiyette evlenme esnasında, erkek tarafından nikahlandığı kadına verilen nikah bedeli. Nikah sözleşmesi ile kadının hak ettiği mal, ücret. Mehir, evlenecek erkeğin, hanımı olacak kadına vereceği altın, gümüş veya herhangi bir mal yahut bir menfaat demektir. Lügatta, ...