MUAHEDE (inglizce) türkçe anlamı
1. [[Antlaşma]]
MUAHEDE (türkçe) anlamı
2. antlaşma
MUAHEDE (türkçe) ingilizcesi
1. treaty
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Covenant

Covenant, Amerikan death metal grubu Morbid Angel'ın 22 Haziran 1993 tarihinde yayınlanmış üçüncü stüdyo albümüdür.Morbid Angel'ı tanınmış bir hale getiren Covenant, tüm zamanların en çok satan death metal albümü olmuştur. Sadece Kuzey Amerika'da 127,154 adet, tüm Dünya'da ...

Antlaşma

ANTLAŞMA Alm. Abkommen (n), Fr. Traité, İng. Treaty, Agreement. Pakt, antlaşma. Milletlarası ve devletler hukukunda yapılan sözleşme; pakt. “Anlaşma” ifadesi ise daha çok bir iç hukuk deyimi olarak kullanılır. Antlaşmalar, politik alandaki önemli meselelerin halli için ...

Korsanlık

Korsanlık Düşman devlete veya onun tebaasına ait malları ele geçiren gemilerin hareketine verilen ad. Korsanlık eskiden savaş kurallarına uygun sayılan bir metoddu. Ele geçirilen korsan gemisinin kaptan ve tayfasına savaş esiri gibi davranılırdı. Atlas Okyanusunda kısa süren ...

Kırım Hanlığı

Kırım Altın-Ordu imparatorluğu içinde mümtaz bir bölge teşkil etmekte idi. XIII. asır sonlarına doğru Nogay, Altınordu hanına karşı Karadeniz şimalindeki stepler ile Kırım'ı müstakilen elinde tutuyor ve Balkanlar ile Bizans üzerinde siyasî üstünlüğünü ve himayesini ...

Osmanlı Dış Politikası - 19. Yüzyıl

19. yüzyılda Osmanlı dış politikasını üç döneme ayırmak mümkündür: 1. Dönem: 1699 (Karlofça)-1856; 2nci Dönem: 1856-1878; 3ncü Dönem: 1878-1908. İk dönemin Karlofça antlaşmasıyla başlatılmasının sebebi 1699’dan sonra Osmanlı’nın “Allah’a verdiği tek ...

1921 Anayasası

TBMM'nin yaptığı ilk Anayasanın görüşmeleri, 19 Kasım 1920'de başladı ve 20 Ocak 1921 günü yapılan oylamayla kabul edildi. Böylece millî egemenlik ilkesine dayalı ilk Anayasa yürürlüğe girdi. 1921 Anayasası 23 maddeden oluşan oldukça kısa bir metindi. İlk dokuz maddesi ...

Varna Savaşı

Sultan İkinci Murad büyük bir hızla Edirne'ye geldi. Osmanlı Ordusunun başına geçti. Varna önlerine gelen Osmanlı Ordusu, Haçlılara karşı saldırıya geçti. Haçlı Ordusunun Varna önlerinde bozguna uğratılmasıyla büyük bir zafer kazanıldı (10 Kasım 1444).

Mondros Antlaşması

MONDROS ANDLASMASI, Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanli Devleti'yle Itilaf devletleri arasinda 30 Ekim 1918'de Limni adasindaki Mondros limaninda demirli bulunan Agememnon ingiliz zirhlisinda imzalanan ateskes andlasmasi.