Muahmmed Cezuli

Kısaca: Muahmmed Cezuli on beşinci yüzyılda Kuzey Afrika'da yetişmiş olan hadis alimlerinden. İsmi, Muhammed bin Süleyman'dır. Künyesi Ebu Abdullah olup Cezuli diye Ünlü olmuştur. Peygamber efendimizin torunu hazret-i Hasan'ın soyundan olup, şeriflerdendir. Fas'ın Sus şehrinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Muhammed Cezuli bir müddet memleketinde tahsil gördükten sonra Fas şehrine giderek Saffarin Medresesinde tahsiline devam etti. Tahsilini tamamladıktan sonra tekrar memleketine döndü. ...devamı ☟

Muahmmed Cezuli on beşinci yüzyılda Kuzey Afrika'da yetişmiş olan hadis alimlerinden. İsmi, Muhammed bin Süleyman'dır. Künyesi Ebu Abdullah olup Cezuli diye Ünlü olmuştur. Peygamber efendimizin torunu hazret-i Hasan'ın soyundan olup, şeriflerdendir. Fas'ın Sus şehrinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir.

Muhammed Cezuli bir müddet memleketinde tahsil gördükten sonra Fas şehrine giderek Saffarin Medresesinde tahsiline devam etti. Tahsilini tamamladıktan sonra tekrar memleketine döndü. Fakat mensub olduğu kabile ile komşu kabile arasında çıkan bir anlaşmazlık sebebiyle memleketinden ayrılıp Hicaz'a gitti. Orada uzun bir müddet kaldı. Mekke, Medine ve Kudüs şehirlerini dolaşarak pek çok alimin sohbetlerinde ve ilim meclislerinde bulundu. Bir müddet sonra tekrar memleketine döndü. Tit şehrinde bulunan Ebu Abdullah Muhammed'in sohbetlerine katılıp tasavvufta Şaziliyye yoluna girdi. On dört sene halvete(yalnızlığa) çekildi. Şaziliyye yolunda ilerledikten sonra insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatıp, talebe yetiştirmeye başladı. Pekçok kimse onun sohbetlerine katılıp talebesi oldu. Delail-ul-Hayrat ve Şevariku'l-Envar (Hayırlara Deliller ve Parlayan Nurlar) adlı selevat-ı şerife kitabını yazdı. Başka eserler de yazan Muhammed Cezuli 1465 (H. 870) senesi Rebiul-evel ayının on altısında zehirlenerek şehit edildi. Fas'ın Fugal bölgesinde yaptırdığı caminin bahçesine defnedildi. Şehid edilişinden yetmiş yedi sene sonra kabrinin bulunduğu yer küffar eline geçince, talebeleri tarafından kabri nakl edilmek üzere açıldı. Kabri açtıklarında bedeninin, nasıl defnedilmişse o halde olduğunu gördüler. Oradan mübarek bedenini alıp, Merrakuş'a getirip defnettiler. Kabrinin üzerine de bir türbe yaptırdılar. Türbesi günümüzde ziyaret edilmektedir.

Muhammed Cezuli hazretlerinin Delail-ül-Hayrat ve Şevariku'l-Envar adlı salevat-ı şerife kitabını Kara Davud Muhammed bin Kemal İzmitiTürkçeye tercüme ve şerh etmiştir. Muhammed Cezuli'nin bu eserinden başka eserleri de vardır. Bunlardan bir tanesi Hizbül-Felah ve Hizbü's-Sübhan Eddaim'dir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.