MUALLAK (türkçe) anlamı
1. Asılmış
2. asılı
3. 2. anlamı mecaz Sonuca bağlanmamış
sürüncemede kalmış:
Komite mahkemesince verilip de nasılsa icra olunmayan muallak kararları yerine getirirdi.- Ö. Seyfettin.
MUALLAK (türkçe) anlamı
4. asılmış
5. asılı.sonuca bağlanmamış
6. sürüncemede kalmış.bağlı.
MUALLAK (türkçe) ingilizcesi
1. n. suspense
2. limbo
MUALLAK (türkçe) almancası
1. aufgehängt
2. freihängend
3. abhängig
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Muallak Hasar Karşılığı

Muallak hasar karşılığı, bir sigorta şirketinin ödeme ihtimali olan ancak henüz ödenmemiş hasarlarına karşılık ayırdığı teknik karşılık.

Muallak Taşı

Müslümanların Muhammed'in miraca yükseldiğine inandıkları tapınak tepesinin merkezindeki kaya parçasıdır. Yahudiler de kutsal kabul ederler. Yahudiler başlangıç kayası diye adlandırırlar ve Kudüs mabedinin merkezi olan kutsalların kutsalının bu kaya üzerinde bina olduğuna ...

Muallak Kemer

Mağlova Kemeri ya da Muallakkemer, Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında İstanbul'da, Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış olan su kemeri. Bugün Sultangazi ilçesi sınırlarında bulunan Cebeci köyü yakınlarındadır.

Limbo

Limbo (Latince: Limbus, kelime anlamı kenar veya sınır, manâsı cehennemin "sınırı"), Roma Katolik Kilisesi teolojisine göre ölüm sonrası ölenin işlediği günahlardan dolayı ruhunun lanetlenip cehenneme atılmadığı durum hakkında bir hipotez.

Sadaka

Sadaka, Arap müelliflerine göre, ş-d-k kökünden iştikak eder ve doğruyu söylemek manasına gelir. Bir müslümanın sadaka vermesi onun dininin doğruluğunu(şidk) gösterir. Bu kelime ise, İbranice şedâkâ kelimesinin, ancak Arap harfleri ile yazılmış şekli olup, aslında sıdk ve ...

Hidroloji

Su bilimi ya da hidroloji, suların yerküre üzerindeki dağılımını ve mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen disiplinler arası bir bilimdir.

Zayıf Hadis

Sahih ve Hasen hadiste bulunması gereken şartları taşımayan hadis. Bu şartlar; 1) kesintisiz bir sened, 2) râvîlerin adaleti (doğruluğu), 3) râvîlerin zabt (ehliyet) sahibi olup çok yanılan ve gâfil olmaması, 4) meçhul olmaması, 5) hadisin şaz olmaması, 6) muallel olmamasıdır. ...

İslam Sanatı

Hz.Muhammed`in Arap yarımadasında İslam dinini tebliğinden sonra gelişen ve geleneksel olarak devam ettiği gibi modern süreçlede uyumlu olarak devam eden sanatların bütünü.

Alibağı, Zile

Alibağı, Tokat ilinin Zile ilçesine bağlı bir köydür.