Muallim Naci

Kısaca: Muallim Naci 1850'de İstanbul'da doğdu. 12 Nisan 1893'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl adı Ömer'dir. Babasının ölümü üzerine 7 yaşında dayısının yanına Varna'ya gitti. Orada medrese öğrenimi gördü. Varna Rüştiyesi'nde öğretmenlik yaptı. Sait Paşa'nın özel kâtibi olarak Rumeli ve Anadolu'nun birçok kentini dolaştı. İlk şiirlerini 1867'den başlayarak yazdı. "Naci" takma ismini kullandı. ...devamı ☟

Muallim Naci 1850'de İstanbul'da doğdu. 12 Nisan 1893'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl adı Ömer'dir. Babasının ölümü üzerine 7 yaşında dayısının yanına Varna'ya gitti. Orada medrese öğrenimi gördü. Varna Rüştiyesi'nde öğretmenlik yaptı. Sait Paşa'nın özel katibi olarak Rumeli ve Anadolu'nun birçok kentini dolaştı. İlk şiirlerini 1867'den başlayarak yazdı. "Naci" takma ismini kullandı. İstanbul'a geldi. Memuriyetten ayrıldı. 1883'te Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebiyat sayfasını yönetmeye başladı. "Mesud-ı Harabi" takma adıyla yayımladığı eski tarz gazelleriyle büyük ün yaptı. Tercüman-ı Hakikat'i eski edebiyat yanlılarının sözcüsü durumuna getirmekle suçlandı. İstifa etti. Saadet, Tarik, Mürüvvet, Mirsad, İmdadü'l Midad gazeteleriyle, kendi çıkardığı Mecmua-i Muallim dergisinde yazılarını sürdürdü. Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Hukuk'ta edebiyat dersleri de verdi. Yeni edebiyat tarzının ağırlık kazanması sonucu eski edebiyatın temsilcisi sayıldı. Recaizade Mahmut Ekrem ve çevresindeki genç şairlerle giriştiği tartışmalar, döneminde Türk edebiyatına yeni bir soluk getirdi. Aruzu ustalıkla kullandı. Ama diğer nazım biçimleriyle de yazılar yazdı. Servet-i Fünuncuları etkiledi. Şiirinin yanında edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla da ilgi çekti. Victor Hugo, S. Prudhomme, Alphonse de Musset ve Emile Zola'dan Türkçe'ye çeviriler yaptı.

ESERLERİ

ŞİİR: Terkib-i Bend-i Muallim NaciAteşpare (1883) Şerare (1884) Füruzan (1885) Sümbüle (1889) Yadigar-ı Naci

ELEŞTİRİ: Muallim (1886) Demdeme (1886)

ANI: Medrese Hatıraları (1885) Ömer'in Çocukluğu (1890-1969)

SÖZLÜK: Lügat-ı Naci (1891-1978)

ARAŞTIRMA: Osmanlı Şairleri (1890-1986) İstilahat-ı Edebiyye (1890-1984) Esami (1890)

MEKTUP: Muhaberat ve Muhaverat (1884) Şöyle Böyle (1884) Mektuplarım (1886)

OYUN: Heder (ölümünden sonra, 1908)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Naci (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Naci aşağıdaki anlamlara gelebilir: Naci Aşkun Naci Babacan Naci Bastoncu Naci Bostancı Naci Erdem Naci Kıcıman Naci Kınacıoğlu Naci Talip Naci Tınaz...

Naile Sultan Korusu
6 yıl önce

Ortaköy-Kuruçeşme semtleri arasında yer alır. Kuzeyde Naciye Sultan Korusu, kuzeydoğuda Halide Hanım Korusu, doğuda Muallim Naci Caddesi (Defterdar Burnu) güneyde Emin...

Ara nesil (edebiyat)
3 yıl önce

Edebiyatı'nda Tanzimat sonrası ikinci kuşak olan, Recaizade Mahmud Ekrem, Muallim Naci ve Abdülhak Hâmid’le Servet-i Fünûn edebiyatı arasında yer alan yazarlara...

Ara nesil (edebiyat), Edebiyat, Muallim Naci, Servet-i Füní»n, Tanzimat, Taslak, Nâbizâde Nâzım, Mehmed Celal, Hasan Fehmi, Fazlı Necib, Beşir Fuad
1893
3 yıl önce

1976) 26 Ocak - Abner Doubleday, Amerikalı general (d. 1819). 13 Nisan - Muallim Naci, Osmanlı dönemi Türk yazarı (d. 1850) 6 Temmuz - Guy de Maupassant, Fransız...

1893, 13 Nisan, 18. yüzyıl, 1821, 1840, 1850, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892
Tevriye
3 yıl önce

Gülüverdi: 1. Güldü - 2. Gül verdi 3) Havada yaprağa döndürdü rüzgâr beni (Muallim Naci) Burada "rüzgâr" hem gerçek anlamında hem de zaman anlamında kullanılmıştır...

Tevriye, Edebi sanat
Usûlî
6 yıl önce

cem'iyyetin itdi perîşân ayrılık Ayrılık kıldı bana dünyâyı zindân ayrılık Muallim Naci, Esâmî, s. 61 Hiclâl Demir, Çağlarını Eleştiren Dîvan Şairleri: Hayretî...

Usí»lí®, 1538, 1539, Divan edebiyatı, Muallim Naci, Mutasavvıf, Vardar Yenicesi, Tasavvufi, Esâmí®, İbrahim Gülşení®
Zemzeme
3 yıl önce

görülür. Eski şiir anlayışının (Divan şiiri) takipçisi olarak bilinen Muallim Naci'nin Demdeme adlı eseri, bu esere misilleme olarak yazılmış bir şiirdir...

XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
3 yıl önce

"Namık Kemal'den Sonra Abdülhak Hamid", "Eski ile Yeninin Arasında Muallim Naci Efendi" ismini taşıyan başlıklar altında, XIX.uncu asrın Türk Edebiyatı...

XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 1939, 1949, 1956, 2006, Ahmet Hamdi Tanpınar, Namık Kemal, Tanzimat Fermanı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Şinasi