Muaviye Bin Ebus��Fyan

Emevi Halifeler listesi

Emevi Halifeler listesi Emeviler (Arapça: بنو أميØé/الأمويون, Farsça: اموىان) adli halifeler devletinin halife hükümdarları hakkında özet tarihsel bilgileri kapsayan bir liste içermektedir. Dört Halife Dönemi'nden (632-661) sonra Müslü...

Emevi Halifeleri

A * AbdülmelikI * İbrahim bin VelidM * II. Mervan * I. Mervan * Muaviye * II.

II. Muaviye

II. Muaviye veya Ebu Laylâ Muâviye bin Yezîd (Arapça: أبو ليلى معاوية بن يزيد) (d. 661 ö. 684), Emeviler'in üçüncü halifesi. Halifeliğe babası I. Yezid'in ölümünden sonra geçmiştir. Hükümdarlığa geçeciği sırada Emevi Devleti büyük bir siyasi kriz içindey...

Habib bin Mesleme

''Habib bin Mesleme'', İslâm halifesi Osman bin Affan döneminde, Suriye valisi Muâviye bin Ebu Sufyan'a bağlı müslüman bir komutandır.

İkinci Fitne

İkinci Fitne veya İslam Tarihinde İkinci İç Savaş, (680 - 692) Emevî hâkimiyetinin henüz başlarında I. Muaviye’in ölümüyle birlikte baş gösteren siyasi ve askeri çatışmalardan oluşan karışıklık dönemi. Dönemin tarihi üzerinde tarihçiler arasında üzerinde...

Emevî halifeler listesi

Emevî halifeler listesi, Emevî hanedanının halifelik unvanına sahip olan hükümdarlarının yer aldığı liste. Dört Halife döneminden (632-661) sonra İslam Devleti'ne egemen olan Emevî hanedanının kurucusu Muaviye'nin büyük-büyük-babası Ümeyye bin Abd Şems'de...

Kennet ve Avon Kanalı üzerindeki kanal havuzları listesi

Kennet ve Avon kanalı Güney İngiltere'de bir kanaldır. Adı; Newbury'deki Kennet Nehri ile Bath'daki Avon Nehri ile bağlantı kuran Kennet ve Avon kanalı şirketinin orjinal rotası veya Reading ile Newbury arasındaki Kennet nehri gezintisi ve Bath ile Bristo...

Emevîler devrinde Alevîler

Emevîler devrinde Alevîler==== Muaviye’nin Ali bin Ebâ Tâlib Mûrtezâ’ya karşı husumetinin nedenleri ====Hazreti Muhammed’in komutasındaki Müslüman kuvvetlerin Bedir Savaşı’nda bin kişilik Mekkeli müşrikler ordusunun başkumandanı olan Muaviye’nin babası Eb...

Muaviye bin Ebu Süfyan

Muaviye bin Ebu Süfyan Eshab-ı kiramın büyüklerinden. Emevi Devletinin kurucusudur. Hicretten 19 yıl evvel (M. 604) Mekke'de doğdu. Babası, Ebu Süfyan bin Harb bin Ümeyye, annesi Hind'dir. Peygamberimizin kayın biraderi olup, Mekke fethedildiği gün babası...