Muaviye bin Yezid üçüncü Emevi halifesi. Eshabı kiramdan hazret-i Muaviye'nin torunudur. 662 (H. 42)de doğdu. 683 (H. 64) senesinde babası Yezid'in vefatı üzerine Şam'da halife oldu. Son derece takvalı ve insaflı, dine tam uyan bir zattı. Halifeliğe geçtikten kırk gün sonra halkı camide toplayıp minbere çıkarak bir hutbe okudu. Hutbesinde “Ey insanlar ben sizin işlerinizi yürütmekten çekiniyorum. Size hazret-i Ömer gibi bir halife aradım bulamadım. Meşveret için ehl-i şura gibi altı kişi

Muaviye bin Yezid

Muaviye bin Yezid üçüncü Emevi halifesi. Eshabı kiramdan hazret-i Muaviye'nin torunudur. 662 (H. 42)de doğdu. 683 (H. 64) senesinde babası Yezid'in vefatı üzerine Şam'da halife oldu. Son derece takvalı ve insaflı, dine tam uyan bir zattı. Halifeliğe geçtikten kırk gün sonra halkı camide toplayıp minbere çıkarak bir hutbe okudu. Hutbesinde “Ey insanlar ben sizin işlerinizi yürütmekten çekiniyorum. Size hazret-i Ömer gibi bir halife aradım bulamadım. Meşveret için ehl-i şura gibi altı kişi aradım bulamadım. Siz hilafete beğendiğinizi seçiniz, ben ayrılıyorum.” diyerek minberden indi. Bundan sonra evine çekilip, ibadetle meşgul oldu. Kısa bir zaman sonra vefat etti. Halifelik müddeti üç ay sürmüştür. Bundan sonra yerine Mervan bin Hakem seçildi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar