MUAYYEN (türkçe) anlamı
1. 1 . Belli
2. belirli
3. Sizi muayyen bir kimseye benzetmek istiyorum.- H. Taner.
4. 2 . Belirlenmiş
5. kararlaştırılmış:
6. Yadırganan bir yığın eser
7. mimarinin sadece muayyen bir malzemeyi
8. muayyen bir gaye uğrunda kullanmaktan ibaret olmadığını gösterirler.- A. H. Tanpınar.
MUAYYEN (türkçe) anlamı
9. belli
10. belirli
11. kesin olarak belirlenmiş.kararlaştırılan.
MUAYYEN (türkçe) ingilizcesi
1. definite
2. determined
3. known
MUAYYEN (türkçe) almancası
1. fest
2. bestimmt
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Concrete

Beton (Fransızca : le béton) çakıl, kum gibi "agrega" denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen inşaat yapıtaşı. Bağlayıcı madde de genellikle çimentodur.

Eyalet

Eyalet, çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük yönetim birimlerine denir. Osmanlı Devleti zamanında en büyük yönetim birimlerine eyalet denirdi ve eyaletlerin başında bir beylerbeyi bulunurdu. ABD, Avusturya ve Avustralya gibi ...

Halter

Alm. Stammgewicht (n), Kugelhantel, Scheibenhantel (f). Fr. Haltére (m). İng. Dumbbell. Barbell. Ağırlık kaldırma esâsına dayanan bir spor dalı. Demir veya tahta bir sapla birleştirilen yuvarlak veya yassı iki kütlenin meydana getirdiği âlet. Eski devirde atlayıcılara çeviklik ...

Hat

Çizgi, kalemle yazı yazmak. Kur’ân-ı kerîm harfleri ile yazılmış san’atlı yazı için Hüsn-i hat (güzel yazı) tâbiri kullanılmıştır. Çizme, yapma, kopye, basma ve işleme yazıları asıl hat yazısından ayrı yazılardır.