Muaz bin Cebel Eshab-ı kiramın büyüklerinden. Ensardan olup, helal ve haram ilmini en iyi bilenlerdendir. Adı, Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs bin abid bin Adiy bin Ka'b el-Ensari'dir. Künyesi, Ebu Abdullah'dır. Miladi 605 senesinde Medine'de doğdu. 640 (H. 18) yılında Kudüs ile Remle arasındaki Amvas köyünde vefat etti. İkinci Akabe biatında, kendi canlarını ve mallarını korudukları gibi, Peygamberimize yardım ederek İslamiyete hizmet edeceklerine söz veren ve Müslüman olan yetmiş Medinel

Muaz bin Cebel

Muaz bin Cebel Eshab-ı kiramın büyüklerinden. Ensardan olup, helal ve haram ilmini en iyi bilenlerdendir. Adı, Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs bin abid bin Adiy bin Ka'b el-Ensari'dir. Künyesi, Ebu Abdullah'dır. Miladi 605 senesinde Medine'de doğdu. 640 (H. 18) yılında Kudüs ile Remle arasındaki Amvas köyünde vefat etti. İkinci Akabe biatında, kendi canlarını ve mallarını korudukları gibi, Peygamberimize yardım ederek İslamiyete hizmet edeceklerine söz veren ve Müslüman olan yetmiş Medineliden birisi de Muaz bin Cebel radıyallahü anh idi. On sekiz yaşında Müslüman oldu. Peygamberimiz ve Eshab-ı kiram, Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde, bütün malları ve mülkleri Mekke'de kalmıştı. Peygamberimizin emirleriyle Medine'deki Müslümanlar, Mekke'den hicret eden Müslümanlarla kardeşlik kurarak evlerini, mallarını ve eşyalarını paylaştılar. Muaz bin Cebel de radıyallahü anh, Abdullah bin Mes'ud ve Ca'fer-i Tayyar ile kardeşlik kurmuştu. Bedr, Uhud, Hendek, Beni Kureyza savaşlarına ve Hayber'in Fethine katıldı ve Mekke'nin Fethinde bulundu. Huneyn Savaşı sırasında Peygamberimiz onu Mekke'de emir bıraktı. Halka, Kur'an-ı kerim öğretmesini ve dini esasları anlatmasını emretti. Bu vazifesini yapıp Medine'ye döndükten sonra, Kur'an-ı kerim'i ve din bilgilerini öğretmeye devam etti.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar