Muhacir

Muhacir, Türkçe`ye Arapça`dan geçen ve tehcire yani zorunlu göçe uğramış, bir yerden başka bir yere göç ederek gelen kişiler yani göçmenler için kullanılır. Trakya bölgesinde günlük konuşma dilinde "macır" olarak telaffuz edilen bu kelime Balkan savaşlarından itibaren 1930`lara kadar Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yugoslavya gibi Balkan ülkeleriyle Türkiye arasında mübadele ile göçenler için kullanılmaktadır.

MUHACIR (türkçe) anlamı
1. 1 . Göçmen:
2. Yolda uzun bir muhacir kafilesine tesadüf ettik.- Ö. Seyfettin.
3. 2 . Hz. Muhammed'e uyarak Mekke'den Medine'ye göç eden.
4. Atasözü
5. deyim ve birleşik fiiller
6. muhacir gitmek
muhacir olmak
MUHACIR (türkçe) anlamı
göçmen.
MUHACIR (türkçe) anlamı
7. (Arapça) Erkek ismi - Göç eden
8. göçmen
MUHACIR (türkçe) ingilizcesi
1. [Muhajir (Turkey)]n. emigrant
2. immigrant
3. refugee
MUHACIR (türkçe) fransızcası
1. émigrant/e [le][la]
MUHACIR (türkçe) almancası
1. n. Umsiedler

Muhacir hakkında bilgiler

Muhacir, Türkçe`ye Arapça`dan geçen ve tehcire yani zorunlu göçe uğramış, bir yerden başka bir yere göç ederek gelen kişiler yani göçmenler için kullanılır. Trakya bölgesinde günlük konuşma dilinde "macır" olarak telaffuz edilen bu kelime Balkan savaşlarından itibaren 1930`lara kadar Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yugoslavya gibi Balkan ülkeleriyle Türkiye arasında mübadele ile göçenler için kullanılmaktadır. Bu göçmenler öncelikle Trakya olmak üzere, çoğunlukla Marmara Bölgesi`ne yerleştirilmişlerdir.Yunanistan`dan göçenler genellikle Girit ve Selanik`ten göçmüştürler.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Göçmen

Göçmen (muhacir), bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişidir. Hukuki olarak göçmen veya göçmenler, en az iki ülkeyi ilgilendirmektedir. Biri bırakılan ülkedir, öteki yerleşilen ülkedir. Bırakılan ülke için göç bir dışa göç (emigration), ...

Ispir

İspir Erzurum iline bağlı ilçe. TarihiMilattan, önce 9. yüzyılda Urartular bu bölgeye ha­kim olmaya başlamış ve M.Ö. 753 yılında kökü Oğuzlara dayanan SAKA-İSKİT Türkleri bu bölgeye gelip yerleşmişlerdir.

Tomarza

İlçe’nin tarihi İl Merkezi olan Kayseri ile aynıdır. Kayseri’den ayrı olarak Tomarza adına ilk defa “Jennigs” adlı batılı bir yazarın “16.yy’da Erciyes Dağı” adlı eserinde raslanmaktadır. Bu eserde ilçeden köy olarak bahsedilmekte. 1071 yılında Alpaslan’ın ...