Muhammed Ali Şah

Muhammed Ali Şah Kaçar (1872-1925) 1907-1909 arasında İran şahı.

Muhammed Ali Şah

Muhammed Ali Şah Kaçar (1872-1925) 1907-1909 arasında İran şahı.

Kaçar hanedanından Muzaffereddin Şah`ın oğluydu.Azerbaycan valisiylen babasının ölümü üzerine tahta çıktı.Önce meşrutiyet ve reform karşıtı görüşlerini paylaşan Eminü`s-Sultan`ı, onun öldürülmesi üzerine de liberal görüşlü Nasırülmülk`ü başvezirliğe getirdi.Kamuoyunun baskısı sonucunda, Ulusal Danışma Meclisi`nin daha önce kabul ettiği anayasayı onaylamak zorunda kaldı.Bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve sınırlarını güvence altına alma karşılığında İran`ın kuzey ve orta kesimini Rusların, güneydoğu kesiminide İngilizlerin denetimine bırakan antlaşmalar yaptı.Haziran 1908`de meclisi kapatarak binasını top ateşine tutturdu.Çok sayıda milletvekilinin ölümüne yol açan bu olayın ardından Azerbaycan ve öbür eyaletlerde ayaklanma başladı.Kısa sürede iç savaşa dönüşen bu ayaklanmayı bastıramayınca, tahtını bırakarak Rusya`ya sığınmak zorunda kaldı.Yerine çocuk yaştaki oğlu Ahmet Şah geçti.Muhammed Şah 1911`de tahtı ele geçirmek için Rusların yardımıyla İran`a girdiyse de başarılı olamayarak tekrar Rusya`ya döndü.

başlangıç kutusu sıra kutusu| önce = Muzaffereddin Şah | başlık= İran Şahı | yıllar= 1907 - 1909| sonra= Ahmet Şah Kaçar bitiş kutusu

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar