Muhammed Kudsi Efendi on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Anadolu'da yetişmiş alim ve velilerden. İsmi, Muhammed bin Mustafa'dır. Konya'nın Bozkır kazasının Aliçerçi köyünde doğduğu için Bozkıri nisbesiyle, hocası Ödemişli Hasan Kudsi Efendiye nisbetle Kudsi lakabıyla Ünlü oldu. 1784 (H.1198) senesinde doğdu. 1852 (H.1269) senesinde Muharrem ayının on üçüncü Salı günü Seydişehir yakınlarındaki Çavuş köyünde vefat etti.

Küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Muhammed Kudsi B

Muhammed Kudsi Efendi

Muhammed Kudsi Efendi on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Anadolu'da yetişmiş alim ve velilerden. İsmi, Muhammed bin Mustafa'dır. Konya'nın Bozkır kazasının Aliçerçi köyünde doğduğu için Bozkıri nisbesiyle, hocası Ödemişli Hasan Kudsi Efendiye nisbetle Kudsi lakabıyla Ünlü oldu. 1784 (H.1198) senesinde doğdu. 1852 (H.1269) senesinde Muharrem ayının on üçüncü Salı günü Seydişehir yakınlarındaki Çavuş köyünde vefat etti.

Küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Muhammed Kudsi Bozkıri, önce yakın çevredeki alimlerden ders aldı. Daha sonra Kayseri, İstanbul, Tırhala, Hadim ve Antalya'ya giderek ilim öğrendi ve tahsilini tamamladı. Memleketine dönüp ilim öğretmekle meşgul oldu. Bu sırada Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin halifelerinden Ödemişli Hasan Kudsi Efendi Konya ve havalisini ziyaret ederken Bozkır'a da uğradı. Muhammed Kudsi Bozkıri, Hasan Kudsi Efendiyi misafir ederek, hürmet ve iltifat gösterdi. Hasan Kudsi Efendiye talebe oldu. Onun sohbetlerinden istifade etmek içinKonya'ya gitti. Beş ay müddetle sohbet ve hizmetinde bulunup, tasavvufta ve evliyalık derecelerinde yükseldi. Hasan Kudsi Efendinin; “Memleketine git, irşad ile halkı, Hakka davet et.” emri üzerine, memleketine döndü. İnsanlara Allahü tealanın emir ve yasaklarını anlatmakla meşgul oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin sohbetine kavuşmak için Şam'a gitti. Kırk gün sohbetlerinde bulunup, bizzat Halid-i Bağdadi hazretlerinin icazetiyle şereflendi. Memleketine dönerek, insanları Hakk'ın rızasına kavuşturmakla vazifelendirildi. Bir müddet irşada devam etti. Onu çekemeyenlerin çıkardıkları dedikodular üzerine fitneye sebep olmamak için Seydişehir'e gitti ve Çavuş köyüne yerleşti. Bir süre sonra vefat etti ve buraya defnedildi. Kabri, onun büyüklüğünü bilenler ve sevenler tarafından ziyaret edilmektedir.

İlim, fazilet ve kerametler sahibi olan Muhammed Kudsi Bozkıri'nin yetiştirdiği pekçok halifesi ve talebesi Doksanüç ve Balkan harbleri ile Çanakkale, Birinci Cihan ve İstiklal savaşlarına katılıp, vatan din ve devlet için büyük kahramanlıklar gösterdiler. Birçokları bu uğurda canlarını feda edip, şehitlik derecesine kavuştular.

Yanıtlar