Muhammed Tapar

Kısaca: Muhammed Tapar Büyük Selçuklu Devleti sultanı. Sultan Melikşah'ın oğlu olup, 1082 yılında doğdu. Babasının 1092'de vefatıyla, Selçuklu sultanı olan ağabeyi Berkyaruk'un yanında yetişti. Sultan Berkyaruk ona Gence havalisinin idaresini verdi. Muhammed Tapar, Gence'ye gelerek Arran'ı da hakimiyeti altına aldı. Kumandanlarının kışkırtmaları ile ağabeyine karşı zaman zaman isyan etti. Yapılan andlaşmayla azerbaycan, Diyar-ı Bekir ve el-Cezire kendisine verildi. Sultan Berkyaruk'un vefatından ...devamı ☟

Muhammed Tapar Büyük Selçuklu Devleti sultanı. Sultan Melikşah’ın oğlu olup, 1082 yılında doğdu. Babasının 1092’de vefatıyla, Selçuklu sultanı olan ağabeyi Berkyaruk’un yanında yetişti. Sultan Berkyaruk, ona, Gence havalisinin idaresini verdi. Muhammed Tapar, Gence’ye gelerek Arran’ı da hakimiyeti altına aldı. Kumandanlarının kışkırtmaları ile ağabeyine karşı zaman zaman isyan etti. Yapılan andlaşmayla Âzerbaycan, Diyar-ı Bekir ve el-Cezire kendisine verildi. Sultan Berkyaruk’un vefatından (1104) sonra, Bağdat’a gelerek Selçuklu tahtına geçti (1105).

Muhammed Tapar önce amcasının oğlu Mengü Bars’ın isyanını bastırdı. Daha sonra, ülkede uzun zamandır karışıklık çıkaran, anarşiyi tahrik eden Batınilere karşı mücadele etti. 1107’de Batınilerin merkezi olan Alamut Kalesi kuşatıldı ve çok sayıda Batıni öldürüldü. Birinci Haçlı Seferinden sonra, Haçlı ordularının tam hakimiyeti altına giren Suriye’de Haçlı devletleri kurulmaya başlanmıştı. Sultan Muhammed Tapar, Haçlılar üzerine ordular gönderdi. Ancak, kumandanlar arasında irtibat sağlanamadığından kesin sonuca gidilemedi. Sefer kumandanı Emir Mevdud, Şam Camiinde bir Batıni tarafından öldürüldü. Sultan, Haçlılara karşı Aksungur Porsuki’yi kumandanlığa getirdi. Bu arada ikinci bir orduyu yeniden Alamut üzerine gönderdi. Kalenin kuşatıldığı sırada aniden rahatsızlanarak vefat etti (1118). Sultanın beklenmedik ölümü, Haçlılara ve Batınilere karşı açılan savaşların duraklamasına sebep oldu. Ondan sonra Büyük Selçuklu Devleti, dağılmaya yüz tuttu. Sultan Muhammed Tapar, Selçuklu Devletinin son büyük hükümdarı sayılmaktadır. Ebu Şüca, Gıyasüddünya ved-din, Kerimü Emirü’l-müminin unvanlarıyla tanınırdı.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Ayrıca Bakınız

 • Türk Boyları
 • Türk Hükümdarları
 • Müslüman Türk devletleri
 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Divin Savaşı
  2 yıl önce

  oğulları olan Berkyaruk ve Muhammed Tapar arasında geçen tahta çıkma mücadelesine sahne olan savaşın adıdır. Muhammed Tapar ile Berkyaruk 1103 yılında...

  Divin Savaşı, 1103, 93 Harbi, Anadolu, Ankara Savaşı, Balkan Savaşları, Belgrad`ın Fethi, Berkyaruk, Dandanakan Savaşı, Divin, I. Dünya Savaşı
  Muhammed (anlam ayrımı)
  6 yıl önce

  Pehlevi Muhammed Rıza Yalçınkaya Muhammed Salih Muhammed Tapar Muhammed Yunus Muhammed Zafirullah Han Muhammed Zahir Şah Muhammed Suiçmez Muhammed el-Bakır...

  Siirt Ulu Camii
  2 yıl önce

  yapı H. 523'te (M. 1129) Irak Selçuklu Hükümdarı Mugīsüddin Mahmûd b. Muhammed Tapar, H. 658'de (M 1260) atabeylerden Mücâhid İshak tarafından tamir ettirilmiştir...

  Irak Selçukluları
  2 yıl önce

  üzerinde kurulmuş olan Türk devletin adıdır. Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar 18 Nisan 1118'de ölünce, oğulları taht üzerinde hak iddia ettilerse...

  Zübeyde Hatun
  2 yıl önce

  teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan edenMuhammed Tapar Müeyyidülmülk'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar, Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı...

  Ahlatşahlar Beyliği
  2 yıl önce

  El-Kutbî, Selçuklu sultanı Berkyaruk'la kardeşi Muhammed Tapar arasındaki saltanat mücadelesinde Muhammed Tapar'a hizmet ettiğinden dolayı kendisine ikta olarak...

  Ahlatşahlar Beyliği, Ahlatşahlar Beyliği
  1082
  6 yıl önce

  Bizans-Venedik Antlaşması yapıldı. 21 Ocak - Muhammed Tapar, Büyük Selçuklu Sultanı ve Melikşah'ın oğlu (ö. 1118) 2 Kasım - İmparator Huizong, Çin Song...

  1082, 10. yüzyıl, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 1086
  1118
  2 yıl önce

  y. 1050) 2 Nisan - I. Baudouin, Kudüs kralı (d. y. 1058) 18 Nisan - Muhammed Tapar, Büyük Selçuklu Sultanı ve Melikşah'ın oğlu (d. 1082) 6 Ağustos - Müstazhir...

  1118, 11. yüzyıl, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122