Muhammediye, eskiden Fedala, Fas`ın kuzeybatı kesiminde liman kenti. ...

Muhammediye hakkında detaylı bilgi

Muhammediye, eskiden Fedala, Fas`ın kuzeybatı kesiminde liman kenti.

Atlas Okyanusu kıyısında, Kazablanka kentinin 24 km kuzeydoğusundadır. 14. ve 15. yüzyıllarda tahıl ve kurutulmuş meyve satın alan Avrupalı ticaret gemilerinin uğrak noktası olan kent, 18. ve 19. yüzyıllarda zaman zaman Hıristiyan tüccarlarca tahıl ihraç antreposu olarak kullanıldı. Kentte 1913`ten sonra Fransızlar tarafından modern liman tesisleri kuruldu. Kent, 1959`da Fas sultanı V. Muhammed`in (hd 1927-1961) adını aldı. Ülke dışından limana gelen ham petrol kentin hemen güneybatısında yer alan, ülkenin en büyük petrol rafinerisinde işlenir. Nüfus 2004 yılı verilerine göre 188, 619 kişidir.İlgili Konu Başlıkları Tümü

Asakir-i Mansure-i Muhammediye

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine, Sultan İkinci Mahmut'un emriyle kurulan ordu. Yeni eğitim kurallarıyla yetiştirilen, askerlik kurumuna verilen addır. Bu yapının başına ilk olarak "Serasker" unvanıyla eski Yeniçeri ağalarından Ağa Hüseyin ...

Muhammediye, Kazvin Eyaleti

Muhammediye (Farsça: محمديه), İran'ın Kazvin Eyaleti'nde şehir.

Risale Fi'l Muhammediye

Ali Kuşçu'nun (ö. 1474), Bahauddin Amilî'nin (ö. 1030/1621) Hulasat el-hisab'ına kadar Osmanlı medreselerinde orta seviyeli matematik ders kitabı olarak okutulan er-Risaletu'l-Muhammediyye fî'l-fisab adlı Arapça matematik eseri.

Serasker

Serasker Osmanlılarda önceleri seferdeki orduya kumanda eden vezir, sonraları da Millî Savunma Bakanına verilen ad.

Bayrak

Devletleri temsil eden, renk ve şekli özelleştirilmiş olan dikdörtgen biçimindeki kumaş, milli alamet.

Ferik

Ferik Alm. Kommandierender Generalbzw. Generalleutnant (m.), Fr. Général (m), divisionnaire, İng. Divisional General. Osmanlı Devletinde büyük askeri rütbelerden birinin adı. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Osmanlı ordusunda bir kolorduyu meydana getiren yedi birlikten her ...

Mahmud

Sultan İkinci Mahmud, 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü.

Vehhabi

Vahhabilik hareketinin Osmanlılar için önemli bir sorun durumuna gelmesi üzerine II. Mahmut, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'yı sorunu çözmekle görevlendirdi.

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.

Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri, Osmanlı Devletinde, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri Çandar Hayrettin Paşa'nın yardımıyla kurduğu bu sistem de, devlet kendi Hırıstiyan tebasından ve bazen eline düşen harp esirlerinden bazı çocuklara el ...

Eşkinci

Eşkinci Osmanlılarda timarlı sipahilere ve cepheye çağrılan geri hizmet kıtalarına verilen ad. Osmanlılarda her timarlı sipahi bir savaş yükümlüsü olduğu için, eşkinci sayılırdı. Eşkincilerin mülk timar sahipleri bizzat sefere katılmazlar, yerlerine cebelü (silahlı ...