Muharrem Ergin

Kısaca: Muharrem Ergin (d. 1925 - ö. 6 Ocak 1995 Türk yazar ve türkolog. ...devamı ☟

Muharrem Ergin
Muharrem Ergin

Muharrem Ergin (d. 1925 - ö. 6 Ocak 1995 Türk yazar ve türkolog.

Nepal`ın Ahıska bölgesinde doğdu.1943 yılında Balıkesir Lisesi`ni ve 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü`nü bitirdi.1971`de profesör oldu.Bölüm başkanlığı yaptı.Orhun Yazıtları`nın günümüz Türkçesine birebir çevirisini yazdı.1990`da emekli oldu.6 Ocak 1995 tarihinde öldü.

Eserleri

Kitapları • Azeri Türkçesi (1971, 1981)
 • Dede Korkut Hikayeleri-Dede Korkut kitabı (1969, 1971, 1980, 1983, 1988, 1991, 1992, 1999)
 • Dede Korkut kitabı : (inceleme) (1958, 1963, 1966, 1981)
 • Dede Korkut kitabı : Metin-sözlük (1964?)
 • Ebülgazi Bahadır Han:Türklerin Soy Kütüğü (1974?)
 • Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı (1988, 1989)
 • Kadı Burhaneddin Divanı (Hazırlayan) (1980)
 • Oğuz Kağan Destanı (Yayına hazırlayan) (1988)
 • Orhan Şaik`e cevap- : Biz şaşmadık (1964)
 • Orhun Abideleri (1973,1980,1983,1984,1998,1999,1988,1970, 1999)
 • Osmanlıca Dersleri (1958, 1962, 1980, 1981,1986,1987, 1989, 1982)
 • Sovyet emperyalizmi, Balkanlar ve Türkiye (1974?)
 • Türk Dil Bilgisi (1958, 1962, 1967, 1972, 1977, 1980, 1981, 1984, 1985, 2001, 2002)
 • Türk Dili (1986, 2002)
 • Türk Dili : Lise I (1976)
 • Ahmet ve dedesi (1999)
 • Türk Dili Kompozisyon : lise I,II,III,IV.dönemler (1994, 1995)
 • Türk Dili ve Edebiyatı : Edebiyat-kompozisyon-Türkdili, 1992
 • Türk Dili: lise 1 (1991)
 • Türk Dili, Lise II. Dönem (1992?)
 • Türkiye`nin Bu Günkü Meseleleri (1975)
 • Türkoloji Tezleri, 1922-1961 (1962)
 • Üniversiteler için Türk Dili (1987, 1988, 1992, 1994, 1995, 2001)


Makaleleri

 • Bursa Kitaplıklarındaki Türkçe Yazmalar Arasında, , İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. IV Sayı 4, (İstanbul 1952), s.107-132
 • Cami-ül-Meani`deki Türkçe Şiirler, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi c. III Sayı 3-4, s.539-569.
 • Dede Korkut Kitabı Üzerinde I, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. V, (İstanbul 1953), s.121-151.
 • Dede Korkut Kitabı Üzerinde II, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. VI, (İstanbul 1954), s.91-118.
 • Kadı Burhaneddin Divanı Üzerinde Bir Gramer Denemesi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi c. IV Sayı 4, (İstanbul 1952), 287-327.
 • Melihi, İ.Ü. Edebiyyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi c. II Sayı 1-2 (İstanbul 1947), s.59-78.
 • R. Rahmeti Arat`ın Eserleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XI, (İstanbul 1961), s.1-10
 • Türk Dili ve Edebiyatını İlgilendiren Neşriyat, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi c. II Sayı 3-4 (İstanbul 1948), s.301-326.
 • Türkçe ve Dil Bilgisi Öğretimi (1974), Türk Kültürü 33(382) 2.95, s.1-3.
 • Türkoloji Bölümü Çalışmaları II. Tez Çalışmaları, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. X, (İstanbul 1960), s.133-160.
 • Türkoloji Bölümü Çalışmaları II-Tez Çalışmaları, İ.o. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XI, (İstanbul 1961), s.109-128.


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kaynaştırma ünsüzü
4 ay önce

Şekil Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2009, s. 28-29. ^ a b Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, İstanbul 2002, s. 145...

4. Altın Portakal Film Festivali
3 yıl önce

Orhan Çağman Ayfer Feray Temiz Gürses Hikmet Türkmen Charles Courtnay Muharrem Ergin Orhon M. Arıburnu Aram Gülyüz Emine Işınsu Orhon Batı Tarık Buğra Altinportakal...

5. Altın Portakal Film Festivali
3 yıl önce

5-15 Haziran arasında düzenlendi. Faruk Kenç Orhan Elmas Dr. Alyanak Muharrem Ergin Orhan Çağman Refik Kemal Arduman Melih Altınışık Selahattin Alakavuk...

1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali, 12 Eylül Darbesi, 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1969 Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1973 Antalya Altın Portakal Film Festivali
Göktürkçe
5 ay önce

2021.  ^ Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Kül Tigin Abidesi, Doğu Yüzü, Boğaziçi Yayınları, s. 16. ^ Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri...

Göktürkçe, Danimarka, Dil, Göktürkler, Hitit, Likya, Moğolistan, Orhon Yazıtları, Runik yazı, Taslak, Tukyular
Oğlan
4 ay önce

Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 23 Mayıs 2013 ^ Prof. Dr. Muharrem Ergin. Orhun Abideleri. Boğaziçi Yayınları. s. 40. ISBN 9789754510171.  ^...

Oğlan, Oğlan (İnsan), Oğlan (argo), Oyun kartı, Oğlan (kart), Anlam ayrım
Öt Han
3 yıl önce

öyle buyurunca insanoğlu hep ölümlü yaratılmış," anlamına gelmektedir. Muharrem Ergin ise, "Zamanı tanrı yaşar, insanoğlu hep ölümlü yaratılmış," şeklinde...

İlgi eki
5 ay önce

Şekil Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu. s. 23. ISBN 975-16-1643-3.  ^ Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, İstanbul 2002, s. 229...

ünsüz
5 ay önce

ötümsüz veya tonsuz ünsüzler denir: ç, f, h, k, p, s, ş, t Ünlü Harf Ergin, Muharrem. Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayım, 2009. ^ a b...