Devlete ait vergi ve resimleri tahsil ile mükellef olan memurlar hakkında

Muhassıl

Devlete ait vergi ve resimleri tahsil ile mükellef olan memurlar hakkında kullanılan bu tabir, Osmanlı Devleti`nden önce Anadolu Selçukluları`nda da aynı anlamda kullanılmıştır. Muhassıllık bir eyalet veya sancağın gelirini, hasılatını toplamak demektir. Muhassıl, başlangıçta geliri doğrudan doğruya padişaha ait olan hasların denetiminde görevli kimse iken, sonraları tıpkı mutasarrıflık gibi bir eyalet bazen de sancağın hem yöneticiliğini yapan hem de hasılatını toplayan kimsedir. Valilik ve mutasarrıflık gibi muhassallık da, hemen hemen aynı görevi üstlenen en üst düzeyde bir yönetim kurumudur. Ancak muhassıllık, valilik ve mutasarrıflık gibi genel ve yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır.

Osmanlı Devleti`nin hakimiyeti altında yaşayan ahaliden sayılabilecek pek çok çeşit vergi alınmıştır. Bu vergilerin toplanması ve belli bir nizam dahilinde maliyeye intikal ettirilmesi muhassılın göreviydi. Muhassıllar tayin olundukları yerlere giderler, orada bulunan meclise katılarak her mahalle ve köyün nüfus ve ekonomik durumuna göre bir vergi belirlerlerdi. Bu şekilde belirlenen vergilerin yazılı bulunduğu defterler muhassıllar tarafından alınır, merkeze gönderilerek maliyeye takdim edilirdi. Gayrimüslim halktan alınan cizye vergilerinin tahsil ettirilip, gönderilmesi de bunların uhdesinde idi.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar