Davranış ve hareketlerinde serbest olma hâli. Köy veya mahallenin idârî işlerini yürütmekle görevli, seçimle iş başına gelen kimseye “muhtar” denir. Köy veya mahalle halkı tarafından beş yıl görev yapmak üzere seçilen muhtarlık için partiler aday gösteremez. Seçildikten sonra devlet memuru statüsüne tâbi olurlar. ...

MUHTAR (türkçe) anlamı
1. özerk
2. otonom
(..) köy ya da mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy ya da mahallede oturanların seçtikleri kimse: yılanların öcü'nde köy muhtarı çıkarcı biriydi. .
MUHTAR (türkçe) anlamı
3. 1 . Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimse:
4. Bir sabah kalktım
5. sofaya muhtar önde bütün köylü yığılmış.- H. E. Adıvar.
6. 2 . sıfat
7. mecaziHer işe burnunu sokan.
8. 3 . sıfat
9. eski dilÖzerk.
MUHTAR (türkçe) anlamı
10. (Arapça) Erkek ismi 1. İhtiyar eden
11. seçilmiş
12. seçkin. Hareketinde serbest olan
13. istediği gibi davranan
14. dilediğini yapan. 2. Köy veya mahalle işlerine bakmak üzere halkın seçtiği kimse. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
MUHTAR (türkçe) ingilizcesi
1. n. demarch
2. reeve
MUHTAR (türkçe) fransızcası
1. maire [le]
MUHTAR (türkçe) almancası
1. n. Gemeindevorsteher

Muhtar hakkında detaylı bilgi

Davranış ve hareketlerinde serbest olma hali. Köy veya mahallenin idari işlerini yürütmekle görevli, seçimle iş başına gelen kimseye “muhtar” denir. Köy veya mahalle halkı tarafından beş yıl görev yapmak üzere seçilen muhtarlık için partiler aday gösteremez. Seçildikten sonra devlet memuru statüsüne tabi olurlar. Muhtar seçilebilmek için; en az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak, yirmi beş yaşını bitirmiş olmak, okur-yazar olmak, köy ve mahalle işlerinin müteahhidi, yardımcısı veya ortağı olmamak vasıfları istenir. Muhtarların vazifeleri; devletle ilgili ve muhtar olduğu bölgeyle ilgili olmak üzere ikiye ayrılır.

Mahalle muhtarının görevi daha az ve açık olup, asli görevi, bölgesinde ikamet edenlerin kanunlarla gösterilen nüfus, yer değiştirme, seçim gibi çeşitli işlerine bakmaktır.

Köy muhtarının görevleri daha fazla ve farklıdır. Köy muhtarının devletle ilgili görevleri sırasında; kanun ve hükümet emirlerini köylülere duyurmak, köy dahilinde itimat, dirlik ve düzeni sağlamak, salgın ve bulaşıcı hastalıkları hükümete haber vermek, köydeki doğum, ölüm ve evlenme gibi halleri hükümete haber vermek, köye gelen devlet memurlarına yardım etmek, okul çağına girenleri okula, askerlik çağına girenleri askere yollamak, evleneceklerin kanuni muamelelerini yapmak vardır.

Mahalle muhtarları, nüfus kağıdı örneği, ikametgah belgesi verme gibi işler karşılığında il idare kurulunca tesbit edilen bir ücret alır. 1977’den bu yana köy ve mahalle muhtarlarına genel bütçeden muhtarlık ödeneği verilmektedir.

Köy muhtarlarının 18 Mart 1924 tarihli ve 442 sayılı kanun ve mahalle muhtarlarının da 15 Nisan 1944 tarihli 454 sayılı kanun ile görev ve yetkileri belirlenmiştir.

Görev ve yetkilerini kötüye kullanan muhtarlar, aynı durumdaki devlet memurları gibi işlem görür ve muhakeme edilirler (yargılanırlar). Statüleri anayasa ile teminat altına alınmıştır.

Şarkı Sözleri

Cem Karaca tarafından Muhtar albümünde söylenen muhtar adlı şarkının sözleri.

Grup Vitamin tarafından söylenen muhtar adlı şarkının sözleri.sabah erken çok erken
muhtar birşey ararken
gözüm tarlaya takıldı
gönlüm bir kıza takıldı

hey muhatar bana bir avrat
şansım kalmadı son fırsat
bu köyde hayat ne rahat
ahırada düşmüş melehat

gece özel çok özel
bu köyde kızlar çok güzel
başlık parası usandırır
kızları kocasız bırakır

hey muhatar bana bir avrat
şansım kalmadı son fırsat
bu köyde hayat ne rahat
ahırada düşmüş melehat
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ahmet Muhtar Paşa

Yazar, tarihçi, tümgeneral ve ilk Askeri Müze Müdürüdür.1861 yılında İstanbul'da doğdu. Kolağası Hasan Bey'in oğlu ve yazar Sermet Muhtar Alus'un babasıdır. 1880 yılında Harp Okulundan topçu subayı, 1883 yılında Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Harp ...

Ahmet Muhtar Ayra

Muhabere Albay Ahmet Muhtar Ayra; Sipahi Ahmet Muhtar Paşa'nın torunu, Süvari Ertuğrul Alayı kumandanı Selahattin Bey ve Hatice Hanım'ın oğlu, Nebahat Çelenk'in ağabeyi, Aydan, Mehmet ve Alp Ayra'nın babası, Bingöl Hakkı Dağgeçer ve Binay Oğuz Yücel'in dayısı, Yaşar Er'in ...

Ömer Muhtar

Ömer Muhtar (Arapça: عمر المختار , d. 1862 - ö. 1931) Libya'da İtalyanlara karşı yürütülen direniş hareketinin önderi.

Ahmed Muhtar Paşa

Yazar, tarihçi, tümgeneral ve ilk Askeri Müze Müdürüdür.1861 yılında İstanbul'da doğdu. Kolağası Hasan Bey'in oğlu ve yazar Sermet Muhtar Alus'un babasıdır. 1880 yılında Harp Okulundan topçu subayı, 1883 yılında Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Harp ...

Ahmet Muhtar Bey

TBMM'nin birinci ikinci ve dördüncü dönemlerinde milletvekili olmuştur. Kısa bir süre için Dışişleri Bakanlığı yapan Ahmet Muhtar Bey, daha sonra Washington Büyükelçiliği'ne atandı. Bu görevden emekli olarak Türkiye'ye döndü.

Mahmut Muhtar Paşa

Mahmut Muhtar Paşa veya, Soyadı Kanunu sonrasında, Mahmut Muhtar Katırcıoğlu, İzmir Valiliği, Bahriye Nazırlığı ve diğer çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri devlet adamıdır. 93 Harbi Doğu Cephesi komutanı ve sadrazam Gazi Ahmet Muhtar ...

Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Yazar, tarihçi, tümgeneral ve ilk Askeri Müze Müdürüdür.1861 yılında İstanbul'da doğdu. Kolağası Hasan Bey'in oğlu ve yazar Sermet Muhtar Alus'un babasıdır. 1880 yılında Harp Okulundan topçu subayı, 1883 yılında Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Harp ...

Ahmet Muhtar Cilli

Ahmet Muhtar Cilli, son Osmanlı Meclisi Mebusan'ında ve TBMM 2. Döneminde milletvekilliği, ayrıca kısa bir süre Bayındırlık Bakanlığı yapmış mühendis ve siyaset adamıdır.

Ahmet Muhtar Efendi

Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi (d. 1823 - ö.

Ahmet Muhtar Merter

Ahmet Muhtar Merter, Istanbul'da Güngören ve Bahçelievler'de bulunan Merter Semtinin kurucusu. Ahmet Muhtar Merter'in fotoğrafı da Anıtkabir Müzesinde asılıdır.Tarih kitaplarında Ahırköylü Ahmet Bey (Muhtar) olarak geçen ve Yunan İşgali'ne karşı Trakya - Paşaeli Cemiyeti ...

Ahmet Muhtar Mollaoğlu

Ahmet Muhtar Mollaoğlu (d. 1870, Çanakkale, Osmanlı Devleti) - (ö.

Gazi Ahmed Muhtar Paşa

Gazi Ahmet Muhtar Paşa (1839 - 1919), 93 Harbi`nin Kafkasya cephesi kahramanı ve sonradan V. Mehmet Reşat saltanatında 22 Temmuz 1912 - 29 Ekim 1912 tarihleri arasında üç ay sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı askeri ve devlet adamıdır.

Mahmud Muhtar Paşa

Mahmut Muhtar Paşa, (d.1867 - ö.

Mahmud Muhtar Paşa (Katırcıoğlu)

Mahmut Muhtar Paşa, Soyadı Kanunu sonrasında Mahmut Muhtar Katırcıoğlu, İzmir Valiliği, Bahriye Nazırlığı ve diğer çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri devlet adamıdır. 93 Harbi Doğu Cephesi komutanı ve sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa`nın ...

Mahmut Muhtar Katırcıoğlu

Mahmut Muhtar Paşa, (d.1867 - ö.