Davranış ve hareketlerinde serbest olma hâli. Köy veya mahallenin idârî işlerini yürütmekle görevli, seçimle iş başına gelen kimseye “muhtar” denir. Köy veya mahalle halkı tarafından beş yıl görev yapmak üzere seçilen muhtarlık için partiler aday gösteremez. Seçildikten sonra devlet memuru statüsüne tâbi olurlar.

Muhtar

Davranış ve hareketlerinde serbest olma hali. Köy veya mahallenin idari işlerini yürütmekle görevli, seçimle iş başına gelen kimseye “muhtar” denir. Köy veya mahalle halkı tarafından beş yıl görev yapmak üzere seçilen muhtarlık için partiler aday gösteremez. Seçildikten sonra devlet memuru statüsüne tabi olurlar. Muhtar seçilebilmek için; en az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak, yirmi beş yaşını bitirmiş olmak, okur-yazar olmak, köy ve mahalle işlerinin müteahhidi, yardımcısı veya ortağı olmamak vasıfları istenir. Muhtarların vazifeleri; devletle ilgili ve muhtar olduğu bölgeyle ilgili olmak üzere ikiye ayrılır.

Mahalle muhtarının görevi daha az ve açık olup, asli görevi, bölgesinde ikamet edenlerin kanunlarla gösterilen nüfus, yer değiştirme, seçim gibi çeşitli işlerine bakmaktır.

Köy muhtarının görevleri daha fazla ve farklıdır. Köy muhtarının devletle ilgili görevleri sırasında; kanun ve hükümet emirlerini köylülere duyurmak, köy dahilinde itimat, dirlik ve düzeni sağlamak, salgın ve bulaşıcı hastalıkları hükümete haber vermek, köydeki doğum, ölüm ve evlenme gibi halleri hükümete haber vermek, köye gelen devlet memurlarına yardım etmek, okul çağına girenleri okula, askerlik çağına girenleri askere yollamak, evleneceklerin kanuni muamelelerini yapmak vardır.

Mahalle muhtarları, nüfus kağıdı örneği, ikametgah belgesi verme gibi işler karşılığında il idare kurulunca tesbit edilen bir ücret alır. 1977’den bu yana köy ve mahalle muhtarlarına genel bütçeden muhtarlık ödeneği verilmektedir.

Köy muhtarlarının 18 Mart 1924 tarihli ve 442 sayılı kanun ve mahalle muhtarlarının da 15 Nisan 1944 tarihli 454 sayılı kanun ile görev ve yetkileri belirlenmiştir.

Görev ve yetkilerini kötüye kullanan muhtarlar, aynı durumdaki devlet memurları gibi işlem görür ve muhakeme edilirler (yargılanırlar). Statüleri anayasa ile teminat altına alınmıştır.

muhtar

özerk, otonom.
(..) köy ya da mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy ya da mahallede oturanların seçtikleri kimse: yılanların öcü'nde köy muhtarı çıkarcı biriydi. .

muhtar

1 . Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimse:
"Bir sabah kalktım, sofaya muhtar önde bütün köylü yığılmış."- H. E. Adıvar.
2 . sıfat, mecaziHer işe burnunu sokan.
3 . sıfat, eski dilÖzerk.

muhtar

(Arapça) Erkek ismi 1. İhtiyar eden, seçilmiş, seçkin. Hareketinde serbest olan, istediği gibi davranan, dilediğini yapan. 2. Köy veya mahalle işlerine bakmak üzere halkın seçtiği kimse. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.

muhtar

Türkçe muhtar kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. demarch, reeve

muhtar

Türkçe muhtar kelimesinin Fransızca karşılığı.
maire [le]

muhtar

Türkçe muhtar kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gemeindevorsteher
bozyayla köyünde geneleksel yemekleri omaç , pıktı ardın pekmez üzerine dökülerek yenilir tatı lezizdir , yrma aşı, hasıtadır
MUHTAR MAHALLENİN VEYA KÖYÜN MÜLKİ AMİRİDİR DEVLETİ TEMSİL EDER MUHTAR BAŞTA CUMHURBAŞKANI OLMAK ÜZERE BAŞBAKANIN BAKANLARIN MİLLETVEKİLLERİNİN BELEDİYE BAŞKANLARININ VE KAMUNUN GÖZÜ KULAĞIDIR DEVLETLE VATANDAŞ ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR.ŞU ANDA MUHTARLAR MUHTARLIĞIN DOĞALGAZINI ELEKTİRİĞNİ SUYUNU TELEFONUNU KIRTASİYESİNİ KARŞILAYAMACAK DURUMA GELMİŞTİR NUFÜS MEMURLARI MUHTARLIK YAPMAYA KALKMAKTADIRLAR BU ÇOK SAKINCALI BİR DURUMDUR LÜTFEN HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN LÜTFEN MUHTARLARIMIZA KÖTÜ DÜŞÜNCEYLE BAKMIYALIM SAYGILARIMLA.
SAYIN MUHTARLARIM�.
Muhtarlarımız mahallesinde görev saati gözetmeksizin gece gündüz günün her saatinde görev yapmakta, yerel ve genel idare ile vatandaşlarımızın akla gelebilecek her türlü sorununu çözmek için köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarımız vatandaşın gören gözü, konuşan dilidir.
Muhtarlarımız seçilmişlerin içinde mahallesi tarafından en demokratik seçilmiş kişilerdir.
Vatandaşlarımız Devletini, Hükümetini ve siyasilerini Muhtarıyla tanımaktadır. Muhtarlara verilmeyen değer dolayısıyla vatandaşlara verilmemiş değer olur.
Hızla değişen ve gelişen devlet sisteminde bu güne kadar Muhtarlarımız siyasiler tarafından seçimden seçime hatırlanmışlar, seçimlerden sonrada unutulmuşlardır.
Daha önceki yıllarda düzenlenen yasalarla muhtarlara 150 nin üzerinde görev verilmiştir. Bu gün ise muhtarlık yasası işlevini yitirmiştir. Muhtarlık, yasaların neresindedir yetkileri ve görevleri nedir, ne olacaktır diye düşünülmemiştir. Muhtarlarımız bu değişim ve gelişim içinde çok zor durumda bırakılmıştır.
Muhtarlık Devlet sistemi içinde nerededir, görevleri ve yetkileri ne olacaktır. Türkiye�e 18.200 Mahalle Muhtarımız 34.800 de Köy Muhtarımız yaklaşık 53 Bin Muhtarımız merak etmektedir.
Özellikle Mahalle Muhtarları sistem içinde, yasalarda varmıdır yokmudur bilmek istemektedir.
Demokrasinin temel taşı olarak nitelendirilen seçimlerden seçime hatırlanan Mahalle Muhtarlarımız,
E-Devlet sistemine geçilmesi ile birlikte çok sıkıntılar yaşamaktadır.
Muhtarlarımızın aldığı ödenek sizler tarafından bilinmektedir. Muhtarımız bu ödenekle sosyal güvencesini, bürolarının kirasını, elektrik, su, telefon ve internet giderlerini kendisi ticarethane statüsü üzerinden ödemektedir. Muhtarlarımızın da ev geçindirmekte olduğu, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak içinde uğraş verdiği de göz önünde bulundurulmalıdır. .
Mahalle ve Köy Muhtarlarının sosyal güvencelerinin sağlanmasını ve mevcut muhtarlarımızın bu güne kadar yaptığı muhtarlık hizmetlerinin prim gün sayısına ilave edilmesini, emekli olan muhtarlarımızın muhtarlık sürelerinin sosyal güvenlik kıdemi kat sayısına yansıtılarak emekliliklerine yansımasını talep ediyoruz. 18.200 mahalle muhtarı E- Devlet sistemindeki muhtarlık yasalarının günümüz şartlarına göre düzenlenmesini görev ve yetkilerimizin ne olduğunun yasa ile belirtilmesini istiyoruz.
E-Devlet sistemi kuruluşunda bu sistem mahallesini daha iyi tanıyan muhtarlar üzerinden çalışır bir şekilde, 5490 sayılı yasada muhtarlar kayıt alır denilseydi sistemde bu şekil de çalışır olsaydı, İnanıyoruz ki sistem daha iyi işlerdi. Vatandaşlarımızın kayıt ve yer değişimi işlemini Mahalle Muhtarlıklarından yapılmış olurdu. İnsanlarımızın kayıt işlemi çok seri ve düzenli olurdu. vatandaşlarımız nüfus müdürlüklerinde saatlerce sıra beklemezdi.
Bu sistem üzerinden muhtarlarımız sadece TC kimlik numarasından bir kişiyi görebiliyor.
Sistemin muhtarlarımıza o adreste oturanların tamamını görebilir şekilde açılması gerekir. Çünkü Mahkeme tebligatları, Emniyet sorgulamaları Vergi memurlarının araştırmaları Ad ve Soyada veya adrese göre muhtarlarımızdan sorulmakta, sistem üzerinden de TC ye göre bakabildiğimiz için sorulan kişilerin TC no su olmadığından muhtarlarımız. 1774 de göre mi (kendi kayıtlarına göre mi) yoksa yeni uygulanan 5490 na göre mi hareket edecektir bilememektedir. Mahalleden taşınan insanlarında eskisi gibi nakil belgesi almadığı için kişilerin takibi de zorlaşmıştır.
Muhtarlarımızın yasa kapsamına alınması ve sistemdeki görevi nedir belirlenmesi;
Muhtarların yasalardaki yeri nedir, yetkileri ve görevleri nelerdir. Özlük hakları ne olacaktır ?
Bir belirsizlik içindedir. Buna bir çözüm getirilmesini Hükümetimizden sabırsızlıkla beklemekteyiz.
SAYIN BAŞBAKANIM; MUHTARLARIMIZIN MAĞDURİYETİNİ ÇÖZMENİZİ VE SORUNLARIMIZIN GİDERİLMESİNİ SİZDEN SAYGIYLA MUHTARLARIM ADINA ARZ VE TALEP EDİYORUM.
BAŞKENT MUHTARLAR FEDERASYONU
GENEL BAŞKANI
GSM: 0546*263*64*79 KEMAL KUŞDOĞANMuhtar (Grup Vitamin) sözleri

Grup Vitamin tarafından albümünde söylenen Muhtar adlı şarkının sözleri.

Sabah erken çok erken
Muhtar birşey ararken
Gözüm tarlaya takıldı
Gönlüm bir kıza takıldı

Hey muhatar bana bir avrat
Şansım kalmadı son fırsat
Bu köyde hayat ne rahat
Ahırada düşmüş melehat

Gece özel çok özel
Bu köyde kızlar çok güzel
Başlık parası usandırır
Kızları kocasız bırakır

Hey muhatar bana bir avrat
Şansım kalmadı son fırsat
Bu köyde hayat ne rahat
Ahırada düşmüş melehat

İlgili konuları ara

Yanıtlar