MUHTELIF (türkçe) anlamı
1. 1 . Çeşit çeşit
2. çeşitli
3. Genç kız ve arabacı
4. birbirlerine muhtelif hislerle bakışarak beklediler.- P. Safa.
5. 2 . eski dilZıt
6. birbirini tutmayan.
MUHTELIF (türkçe) anlamı
7. zıt
8. birbirini tutmayan.
9. türlü
10. çeşit çeşit
11. çeşitli
MUHTELIF (türkçe) ingilizcesi
1. adj. sundry,
MUHTELIF (türkçe) fransızcası
1. différent/e
2. divers/e
MUHTELIF (türkçe) almancası
1. adj. mehrdeutig
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Divan

Divan İslam devletlerinde idari, mali, askeri meselelerin ve her türlü davaların görüşülüp gerekli hükümlerin verildiği toplantı ve toplanılan yer. Kelimenin tarih içinde ortaya çıkışı, hazret-i Ömer zamanına kadar uzanır. Hazret-i Ömer zamanında Medine’de hükumet ...

Hat

Çizgi, kalemle yazı yazmak. Kur’ân-ı kerîm harfleri ile yazılmış san’atlı yazı için Hüsn-i hat (güzel yazı) tâbiri kullanılmıştır. Çizme, yapma, kopye, basma ve işleme yazıları asıl hat yazısından ayrı yazılardır.